[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở khắp mọi miền Trung Quốc kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Trung Quốc Đại Lục (14); Yến Giao; Dương Nguyên; Tam Mã Phường; Viện nghiên cứu kỹ thuật nguồn tên lửa để phóng tàu vũ trụ; Sơn Đình; Nam Hối; Định Hưng (2); Sáu đệ tử Đại Pháp trong một gia đình bốn thế hệ.

Nhóm học Pháp ở Đại Lục (3); nhóm Nguyên quy chính quả; Định Hưng.

Nhóm giảng chân tướng ở Đại Lục; Nhóm tình nguyện thoái đảng toàn cầu.

Tổ hạng mục giảng chân tướng trên mạng ở hải ngoại; Nhóm học thuộc Pháp ở hải ngoại.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-36条–413158.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share