[MINH HUỆ 1-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Duy Phường tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở thành phố Chư Thành (4); Đệ tử Đại Pháp ở huyện Lâm Cù (2); Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở Chỉ Phường, huyện Lâm Cù; Gia đình đệ tử Đại Pháp ở làng Đông Bắc, thành phố Cao Mật; Vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở trấn Dã Nguyên, huyện Lâm Cù; Một gia đình ba thế hệ là đệ tử Đại Pháp ở Thanh Châu; Đệ tử Đại Pháp ở Tân Trại, Huyện Lâm Cù; Vợ chồng đệ tử Đại Pháp ở Tân Trại, Huyện Lâm Cù; Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở thành phố Duy Phường; Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Duy Phường; Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở thành phố Chư Thành; Các đệ tử Đại Pháp làm trong ngành y ở huyện Lâm Cù; Gia đình năm thành viên là đệ tử Đại Pháp ở huyện Lâm Cù; Nhóm học Pháp ở thành phố Duy Phường; Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở trấn Long Cương, huyện Lâm Cù; Tiểu tổ học Pháp ở thành phố Duy Phường; Tiểu tổ học Pháp ở Thành Đông, thành phố Cao Mật; Gia đình bốn thành viên là đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cao Mật; Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cao Mật; Đệ tử Đại Pháp cùng gia đình ở thành phố Chư Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–412680.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share