[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.

Huyện Phụ Bình (9); một gia đình 3 đệ tử ở huyện Hùng; huyện Cao Bi Điếm (5); đệ tử ở Bảo Định; huyện Định Châu (2); huyện Thanh Uyển; tân khu Hùng An; huyện Dung Thành (5).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/保定大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–412663.html

Đăng ngày 04-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share