[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở khắp mọi miền Trung Quốc kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Trung Quốc Đại Lục (11); Phạm Gia Truân; Đông Kinh; Nhóm học Pháp ở Trung Quốc Đại Lục (5); Những đệ tử Đại Pháp đang bị bắt giam phi pháp trong tù ở Đại Lục (3); Người dân đã làm tam thoái; Nhóm chuyên án (giảng chân tướng) xã hội chủ lưu 910; Nhóm điều tra những trường hợp đặc biệt.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–413163.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share