[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở khắp mọi miền Trung Quốc kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: khu vực đường sắt thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; Quân đội Đại Lục; Quân nhân về hưu ở khu Sa Hà Khẩu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; khu Kiều Khẩu, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc; thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc (3); khu Tây Tắc Sơn, thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc; thành phố Đại Dã, thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc; huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; huyện Linh Khâu, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây; Lực lượng Cảnh sát Vũ trang đã nghỉ hưu và chuyển ngành; Mỏ dầu Giang Hán, tỉnh Hồ Bắc; thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc; La Điền, tỉnh Hồ Bắc; khu Thái Điện, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc; thành phố Ứng Thành, Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc; thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc.

Hạng mục giảng chân tướng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Điểm tài liệu gia đình ở thành phố Tiềm Giang, một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương của tỉnh Hồ Bắc,

Những người dân minh chân tướng ở: thành phố Bình Độ, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông; thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Liễu Hà, thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm; Một nhân viên trong lĩnh vực truyền thông ở Bắc Kinh; người dân minh chân tướng; huyện Khúc Chu, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc; khu Thanh Bạch Giang, thành phố Thành Đô; tỉnh Tứ Xuyên; bách tính ở Trường Xuân;

Những người dân minh chân tướng ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang: gia tộc họ Lưu; gia tộc họ Mạnh.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-32条–413165.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share