[Minh Huệ] Ngày 19-3-2005, các học viên tại Sri Lanka đã mở Pháp hội lần đầu tiên với một ngày thật vui vẻ. Một số học viên từ Canada và Úc đã đến tham dự cùng và chia sẻ tâm đắc thể hội. Một số người nhà của học viên cũng như khách cũng tới hội trường. Cũng có các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên nhí.


Luyện công tập thểGiao lưu tâm đắc thể hội


Hội trường


Học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm


Hồng Pháp


Hướng dẫn tập công

Vào ngày vui này, những người tham dự Pháp hội đã bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất đến Sư phụ. Họ cũng bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ đã tạo điều kiện để họ học Pháp Luân Đại Pháp. Một bà mẹ đã lên bục phát biểu khi Pháp hội kết thúc: “Được học và theo Pháp lý quả là một phúc phận rất lớn, nhất là vào hoàn cảnh xã hội hiện nay.”

20-3-2005

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/21/97790.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/3/22/58682.html.

Dịch và đăng ngày 23-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share