Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 17-5-2006] Trước đây không bao lâu, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng chúng đã phát triển một thứ hệ thống mà có thể nhận ra tiếng nói của người ta trong điện thoại. Qua hệ thống đó, chúng có thể nhận ra danh tính của những người liên lạc nhau. Ngày nay, hệ thống này đã dần dần được phổ biến để công dụng rộng rãi hơn.

Nếu chúng muốn theo dõi và nhận ra giọng nói của một người nào đó, trước nhất chúng cần có một mẫu của giọng nói của người đó trong điện thoại, như vậy trước tiên chúng cần thâu lại một đoạn nào đó giọng nói của người đó trên điện thoại. Một khi giọng nói của chư vị đã được thâu xong, sau đó bất kể là nơi nào, khi nào hoặc qua máy liên lạc nào mà chư vị gọi điện thoại, hệ thống đó có thể nhận ra chư vị.

Ví dụ, mật thám ĐCSTQ đã biết rằng một người nào đó là một học viên Đại Pháp và có được số điện thoại tại nhà của học viên này. Trước khi hệ thống nhận ra giọng nói này được phát triển, thì rất khó mà các mật thám tìm ra được tìm ra được số điện thoại cầm tay của các học viên. Nhưng sau khi hệ thống nhận ra giọng nói này được phát triển, nó trở nên khá dễ dàng cho các mật thám dùng hệ thống này để nhận ra giọng nói của người hoc viên và có được các số điện thoại của người học viên qua hệ thống nhận ra giọng nói này. Nhưng điều kiện tiên quyết là các mật thám phải trước tiên thâu được giọng nói của người học viên trên điện thoại.

Gần đây, nhiều học viên Đại Pháp nhận được những cú điện thoại lạ kỳ gọi đến nhà họ nói rằng để gọi là làm ‘nghiên cứu thị trường’. Các câu hỏi của ‘nghiên cứu gia’ đặt ra có vẻ vô tội vạ trên bề mặt, nhưng sự thật mục đích là thâu lại giọng nói của chư vị và giữ lại giọng nói đó trong ‘hệ thống nhận ra giọng nói’ này. Trong tương lai, mỗi khi chư vị gọi điện thoại, hệ thống này sẽ biết ai đang gọi. Cả nếu chư vị đổi số điện thoại di động mới hoặc thay đổi cả số điện thoại di động và số điện thoại tại nhà, hoặc dùng một điện thoại công cộng để gọi, ‘hệ thống nhận ra giọng nói’ này có thể nhận ra ai đang gọi điện thoại và cũng ghi âm lại câu chuyện trên điện thoại của chư vị.

Không khó để tránh sự tai hại của các mật thám ĐCSTQ từ nơi ‘hệ thống nhận ra giọng nói’ này, và một cách là đừng cho phép chúng thâu được giọng nói của chư vị. Chúng ta không nên tham gia vào bất cứ những cái gọi là ‘nghiên cứu thị trường’ hoặc là ‘phỏng vấn trên điện thoại’. Khi chúng ta trả lời điện thoại và thấy rằng phía bên kia không quen biết, chúng ta không nên nói chuyện với họ. Nếu có học viên Đại Pháp nào biết rằng giọng nói của họ đã bị thâu âm, vậy họ không nên dùng điện thoại để tổ chức những hoạt động Pháp Luân Đại Pháp. Trong trường hợp như vậy, tốt hơn nên dùng thư điện tử (email) hoặc nói với những người khác một cách trực tiếp.

Hơn nữa, nếu chư vị có thể nghe tiếng vang của chính giọng nói của chư vị khi chư vị nói chuyện trong điện thoại di động, đó có nghĩa là máy di động của chư vị rất có thể là đã bị theo dõi.

Mọi điều mà ĐCSTQ đang làm là nhắm vào Đại Pháp, như cái hệ thống nhận ra giọng nói này. Vì sau 20 tháng bảy 1999, Giang trạch Dân và ĐCSTQ đã xem Pháp Luân Đại Pháp như kẻ thù số một của chúng và xem cuộc khủng bố Pháp Luân Đại Pháp như là sứ mệnh số một của chúng. Vì vậy, lúc này khi mà ĐCSTQ đang tiến đến tiêu diệt, chúng ta không những phải làm tốt ‘ba điều’ và gia tăng chính niệm của chúng ta, mà cũng phải tăng gia kỹ thuật an ninh của chúng ta. Chúng ta không nên để sơ hở nào mà ĐCSTQ có thể khai thác.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/17/127622.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/6/7/74207.html

Đăng ngày 21-6-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share