[MINH HUỆ 17-6-2006]

I. Tin tức từ một bệnh viện cung cấp dịch vụ cấy ghép nội tạng

Chúng tôi gọi nhiều cú điện thoại đến bệnh viện Thiết Đông tại thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh.

1. Chép lại từ cuộc điều tra lần đầu

Một y tá tại Sở giải phẫu Thận : Đừng lo về loại máu. Chúng tôi quan tâm hơn về điều kiện thể chất của bệnh nhân, chúng tôi vừa xong 9 trường hợp. Nếu ông/bà muốn đến, thì hãy mau đến. Chúng tôi làm nhiều cuộc giải phẫu cùng một lúc.

2. Chép lại từ cuộc điều tra lần thứ nhì:

Điều tra viên: Xin cho hỏi chư vị có thể làm một cuộc ghép thận không?

Trả lời: Có, có thể.

Điều tra viên: Một cuộc giải phẫu tốn bao nhiêu tiền?

Trả lời: Về cấy ghép thận, từ việc đối chiếu loại da, cho đến tìm nơi cung cấp nội tạng, cho đến cuộc giải phẫu, sẽ là khoảng từ 40, 000 đến 50, 000 đồng (nhân dân tệ).

Điều tra viên: Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

Trả lời: 95%.

Điều tra viên: Không nghe nói bệnh viện tại An Sơn có thể làm điều đó. Có bao nhiêu cuộc giải phẫu chư vị đã thực hiện?

Trả lời: Chúng tôi đã làm 100 trường hợp, 40 trường vào năm ngoái. Tháng vừa qua, chúng tôi đã làm 10 trường hợp.

Điều tra viên: Bác sĩ của chư vị là địa phương hay từ vùng khác đến?

Trả lời: Chúng tôi chỉ có bác sĩ của địa phương.

Điều tra viên: Chúng tôi phải chờ đợi bao lâu?

Trả lời: Tuỳ thuộc loại máu. Có loại có thể giải phẫu ngay, trong khi có loại cần phải chờ nhiều tháng.

Điều tra viên: Nguồn gốc của nội tạng là từ các tù nhân bị xử tử phải không, hoặc có thể là từ những người già, yếu, bệnh tật hoặc tật nguyền.

Trả lời: Nguồn gốc của nội tạng cấy ghép là được giữ bí mật.

II. Nghiên cứu những điểm đáng nghi.

1. Giá thành thấp một cách đáng nghi,
2. Mười trường hợp trong một tháng là đáng nghi (và trong một trường hợp họ giải phẫu bốn người trong chỉ một tuần lễ),
3. Đáng nghi là nói loại máu không đáng lo,
4. ‘Nếu ông/bà muốn đến, thì nên đến sớm. Chúng tôi làm nhiều cuộc giải phẫu cùng một lúc.’ Rất đáng nghi.

Các điểm đáng nghi đó đưa đến sự kiện là về việc cấy nội tạng, nguồn cung cấp là đã sẵn sàng, và người ta phải mau mau để được hưởng sự sẵn sàng hiện nay. Xem như sự mưu đồ sắp bị phơi bày. Câu trả lời của người nhân viên ‘chúng tôi giữ nguồn cung cấp các nội tạng cấy bí mật.’ rất đặc biệt đáng ngại. Có điều gì sau các vụ trao đổi cấy ghép nội tạng?

(còn tiếp)

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/17/130650.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/7/3/75061.html

Đăng ngày 4-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share