Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2020] Một cư dân Bắc Kinh đã bị giam giữ hơn một tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cảm tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một ngày trước ngày kỷ niệm 21 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công, anh Lý Tông Trạch trở thành mục tiêu trong vụ bắt giữ nhóm các học viên Pháp Luân Công.

Vì cảnh sát không thông báo cho gia đình anh Lý về nơi giam giữ anh, nên gia đình đã mất hai tuần mới phát hiện ra anh đang giam giữ tại trại tạm giam quận Đông Thành.

Ngày 3 tháng 8, gia đình anh Lý đã đến Đồn Công an Hòa Bình Lý để hỏi thông tin về anh.

Ban đầu Vũ Duy Dương, cảnh sát phụ trách vụ án của anh Lý từ chối gặp gia đình anh, nhưng sau khi gia đình anh liên tục yêu cầu, cuối cùng Vũ đã phải đồng ý để họ gặp anh Lý. Tuy nhiên, Vũ đã từ chối cung cấp mọi thông tin liên quan và chỉ đưa thông báo tạm giam của anh Lý cho gia đình. Anh ta cũng từ chối trả lại chìa khóa căn hộ mà anh Lý thuê cho gia đình.

Ngày 13 tháng 8, luật sư của anh Lý đã đến tại trại tạm giam thăm anh, họ nhận thấy tinh thần của anh Lý vẫn rất tốt.

Ngày 20 tháng 8, luật sư đã gửi thư pháp lý cho cảnh sát yêu cầu họ hủy bỏ vụ án của anh Lý.

Ngày 28 tháng 8, gia đình anh Lý đã liên hệ với cảnh sát để hỏi về vụ việc của anh, nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/4/411350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/8/186681.html

Đăng ngày 20-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share