Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2020] Gần đây Công an Quận Lư Dương, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã hủy bỏ hồ sơ vụ án của ba học viên Pháp Luân Công ở địa phương.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 7 năm 2019, bà Đinh Vinh Chi bị bắt khi đang trên đường đến nhà bà Chu Ngọc Anh. Ngày hôm sau, bà Hoàng Ngọc Tình, 58 tuổi, và bà Trương Anh bị bắt trong khi đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà bà Hoàng.

Luật sư của bà Hoàng đã sớm gửi một lá thư tới viện kiểm sát, hối thúc công tố viên không phê chuẩn vụ bắt giữ bà, bởi việc bà đọc một cuốn sách tại nhà không thể cấu thành phạm tội. Kết quả, viện kiểm sát đã không phê chuẩn vụ bắt giữ bà Hoàng và bà đã được tại ngoại vào ngày 16 tháng 8. Sau đó không lâu, ba học viên khác cũng được bảo lãnh tại ngoại.

Trong vài tháng tiếp theo, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã làm việc chặt chẽ với các luật sư của các học viên để tìm kiếm công lý cho họ. Vì thời hạn bảo lãnh một năm của các học viên đã hết hạn vào tháng 7 năm 2020, công an đã hủy bỏ vụ án của bà Hoàng, bà Chu và bà Đinh.

Tình trạng vụ án của bà Trương hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/13/410407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/22/186448.html

Đăng ngày 26-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share