Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2020] Ngày 23 tháng 7 năm 2020, năm cư dân thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc đã bị kết án nặng vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại trong suốt 21 năm qua.

Bà Quách Bình Trân, 40 tuổi, và là chủ của một tiệm làm tóc, đã bị kết án 10 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Kỳ Xuân.

Bà Cung Nguyệt Quý, 49 tuổi, bà Lưu Diễm Phong, 56 tuổi, và bà Trình Học Trân, 58 tuổi mỗi người bị kết án tám năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ. Hiện cả ba học viên này đều bị giam trong trại tạm giam Thành phố Hoàng Cương.

Ông Liêu Nguyên Hoa, 63 tuổi, và là cựu giám đốc Sở Nông nghiệp Thành phố Vũ Huyệt, đã bị kết án bốn năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Vũ Huyệt.

Năm học viên nói trên đã bị bắt vào cùng thời điểm tại nhà của họ vào sáng sớm ngày 3 tháng 2 năm 2018. Tất cả sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, cùng máy tính, máy in mà họ sử dụng để in tài liệu, đều bị tịch thu.

Viện Kiểm sát Thành phố Vũ Huyệt đã phê chuẩn bắt giữ các học viên vào ngày 12 tháng 3 năm 2018, và truy tố họ vào ngày 13 tháng 8 năm 2019.

Sau khi bà Quách được tại ngoại vào ngày 11 tháng 4 năm 2018, bà buộc phải rời khỏi nhà để trốn khỏi bàn tay công an, nhưng sau đó lại bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2020. Bà đã tuyệt thực sau lần bắt giữ gần đây nhất. Giám đốc trại tạm giam Thành phố Vũ Huyệt, tuyên bố họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu bà chết trong khi bị giam giữ.

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Tòa án Thành phố Vũ Huyệt đã xét xử năm học viên. Tất cả họ đều khẳng định rằng mình không có tội khi làm và truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Các luật sư của họ cũng thay mặt họ biện hộ vô tội và chỉ ra rằng cuộc bức hại này hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Thẩm phán cho kết thúc phiên tòa và tuyên án nặng đối với các học viên vào cuối phiên xét xử.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/410367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/19/186410.html

Đăng ngày 25-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share