Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2020] Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Tòa án quận Ninh Hà đã kết án một phụ nữ ở Thiên Tân vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Mã Kim Hà, 57 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2005. Bà tin rằng bà đã khỏi bệnh đau đầu và dạ dày nhờ tu luyện pháp môn.

Ngày 9 tháng 10 năm 2019, bà Mã bị bắt sau khi bị công an theo dõi vì gọi điện thoại cho mọi người để thông tin chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Công an tịch thu các sách Pháp Luân Công và toàn bộ tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Tất cả những thứ đó cùng lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của bà, được sử dụng làm bằng chứng cáo buộc bà “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn nhằm khép tội học viên Pháp Luân Công.

Trong khi công an đột kích vào nhà bà Mã, người mẹ già 93 tuổi của bà, vốn bị liệt và phải sống cùng bà Mã suốt tám năm qua, đã khiếp sợ đến nỗi toàn thân không ngừng run rẩy. Bốn tháng sau, bà qua đời. Công an từ chối yêu cầu được gặp mẹ lần cuối của bà Mã.

Hiện bà Mã đang kháng cáo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/9/410238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/18/186403.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share