Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2020] Từ tháng 6 năm 2020, khoảng 10 học viên Pháp Luân Công ở huyện Đa Luân, đã bị sách nhiễu vì kiên đức tin của họ trong “chiến dịch xóa sổ” mới.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chiến dịch này được phát động bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương (là một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ thi hành đàn áp Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp). Chính quyền địa phương các cấp nhận lệnh phải đến gặp từng học viên, hỏi họ còn tu luyện Pháp Luân Công hay không, và yêu cầu các học viên phải viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Hầu hết các học viên đều từ chối hợp tác với yêu cầu phi pháp này. Có nhiều nhân viên của ủy ban khu dân cư hiểu chân tướng Pháp Luân Công, từ chối chấp hành chỉ lệnh đi sách nhiễu các học viên.

Ngày 1 tháng 8 năm 2020, bà Tiêu Ngọc Bình bị sách nhiễu và bị yêu cầu ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã từ chối. Ngày hôm sau, công an bắt giữ bà, lý do là có người đã tố cáo bà dán biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên tường nhà bà. Sau đó bà đã được thả vì tình trạng sức khỏe không đạt yêu cầu.

Ngày 4 tháng 8, ông Phùng bị bắt và bị giam hơn hai tiếng trong đồn công an.

Ngày 6 tháng 8, bà Vương Lập Phong cũng bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì sở hữu những bức tranh và biểu ngữ liên quan tới Pháp Luân Công trên tường nhà. Bà đã bị giam năm ngày. Công an cũng cố bắt giữ cha bà là ông Vương Học Hoa, nhưng không thành công vì vấp phải sự phản kháng từ phía gia đình.

Chi tiết về các trường hợp bị sách nhiễu khác hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/14/410464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/18/186396.html

Đăng ngày 25-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share