Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2020] Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2020, các sỹ quan của Công an Thành phố Tây An và Đồn Công an Hồng Miếu Pha đã bắt giữ hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây tại một khu phố mua sắm.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hiện đã xác nhận được danh tính của tám học viên, và nhà của họ đều bị lục soát. Tám học viên gồm: bà Đậu Thục Quân, 86 tuổi; bà Quách Hương Liên, 82 tuổi; ông Liêm, 80 tuổi; bà Vương Tú Vân, 79 tuổi; bà Vương Binh, 79 tuổi; bà Ngô Diệu Luân, 79 tuổi; bà Diêm Phong Anh, khoảng 80 tuổi; và ông Trương Hải Luân, khoảng 60 tuổi.

Vài học viên đã được thả tại thời điểm viết bài. Thông tin chi tiết hơn về các vụ bắt giữ và tình huống hiện tại của các học viên hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/13/410414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186391.html

Đăng ngày 20-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share