Bài viết của học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2010] Sáng nay, tôi đến nhà một đồng tu để học Pháp. Sau khi học xong, học viên này đã ân cần chỉ ra một số thiếu sót trong sự tu luyện của tôi. Tôi là người thích nghe lời khen ngợi, vì vậy mặc dù tôi đã không lộ ra vẻ không vui, nhưng sâu trong tâm, tôi cảm thấy như đang than phiền về anh ấy và muốn bác bỏ lời phê bình. Nhưng tôi biết rằng tôi đã sai bởi vì tôi đã không đủ tinh tấn trong sự tu luyện của mình.

Khi tôi ăn trưa, tôi vẫn nghĩ về những gì mà học viên đó đã nói với tôi, Khi tôi hướng nội, tôi nhận thấy rằng tôi đã có chấp trước về tâm hiển thị, tâm sắc dục, và phụ thuộc vào người khác. Thế lực cũ có thể liên tiếp lợi dụng những sơ hở này. Đó là lỗi của tôi rằng tôi đã không tu tốt, vậy thì tại sao tôi lại sợ các thiếu sót của mình được các học viên khác chỉ ra? Sau đó tôi nhận thấy rằng tôi vẫn còn chấp trước mạnh mẽ về việc không sẵn lòng để chấp nhận sự phê bình của người khác.

Nhìn lại trạng thái tu luyện của mình, tôi rất xấu hổ. Tôi là một học viên lâu năm đã tu luyện trên 10 năm. Tại sao tôi không thể bước đi trên con đường thần thánh một cách thành thục, sáng suốt và vững chắc? Không có gì sai đối với điều mà đồng tu đó đã nói với tôi. Điều quan trọng là học Pháp nhiều hơn và tập trung vào việc học Pháp. Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, tâm trí của tôi đã không được tập trung. Ngay cả khi tôi tham dự vào nhóm học Pháp ở nhà học viên khác, tôi luôn lơ đãng. Từ bây giờ, tôi sẽ để tâm vào việc học Pháp. Tôi cần nghiêm túc học Pháp, học Pháp nhiều hơn nữa, và cố gắng hết mình làm tốt ba việc.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/17/225523.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/6/23/118120.html
Đăng ngày: 22-08-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share