Bài viết của Yiyan

[MINH HUỆ 03-08-2010] Hơn mười năm qua, một bộ phận học viên lâu năm đã liên tục đấu tranh để loại bỏ nghiệp bệnh và ham muốn sắc dục. Một vài học viên lâu năm cũng đã liên tục viết những bản cam đoan cam kết cho tà ác và sau đó lại viết những bản tuyên bố trở lại tu luyện. Họ đã và đang cố gắng lỗ lực đấu tranh trong sự tu luyện của họ. Tôi muốn chia sẻ hiểu biết của mình về một số vấn đề có liên quan tới những bạn đồng tu này.

Trong hội thảo mới đây ở Washington D.C, Sư Phụ đã giảng:

“... Vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu được hoàn thành.” (“Tinh Tấn Hơn Nữa “)

1. Nghiệp Bệnh

Sư Phụ đã nói rằng Người đã đẩy những cựu học viên tới vị trí cao nhất của họ trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Theo nhận thức của tôi, khi các bạn tiếp tục tu luyện kiên định vững chắc, thì việc hoàn thành tu luyện cá nhân về cơ bản đã không phải là vấn đề. Vấn đề là các bạn có thể cứu đủ chúng sinh hay không.

Mười năm đã trôi qua, và một số cựu học viên vẫn không hiểu Pháp này quý giá như thế nào. Họ vẫn bám vào đủ loại quan niệm, tình cảm người thường, và những chấp trước mà họ không muốn buông bỏ. Họ không thể phân biệt giữa chân tính của họ và những quan niệm lệch lạc mà họ đã hình thành sau khi sinh. Họ giảng rõ sự thật giống như cách người thường làm việc tốt. Đồng thời, họ chịu đựng nghiệp bệnh nhiều lần.

Theo nhận thức của tôi, lý do căn bản không thể vượt qua nghiệp bệnh đó là những học viên này đã không tu tốt bản thân họ trong một thời gian dài, và do vậy cựu thế lực nghĩ rằng họ không xứng đáng là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp và dùng những sinh mệnh xấu xa gắn lên thân thể họ để huỷ hoại họ. Nếu những học viên này thực sự tin vào Sư Phụ và Pháp, thì họ nên hiểu rõ bản chất của vấn đề này và nhận ra rằng đó là can nhiễu từ không gian khác. Họ nên kiên quyết phát chính niệm để loại trừ những sinh mệnh xấu xa này, và đồng thời nhận ra những chấp trước người thường của họ và hoàn toàn buông bỏ chúng. Nói cách khác, thuốc sẽ không có hiệu quả trong việc điều trị nghiệp bệnh, vì nghiệp bệnh không phải là một căn bệnh của người thường. Y học của người thường không thể xử lý cựu thế lực và đề cao tầng thứ cho con người.

Chỉ khi thực sự coi bản thân mình là một người tu luyện, đáp ứng những tiêu chuẩn của tu luyện, đối chiếu bản thân với những nguyên lý của Pháp, tăng cường chủ ý thức bản thân, thực sự dùng chính niệm để đối đãi vấn đề, kiên định phát chính niệm và nhìn vào trong trong khi tu luyện thì một người mới có thể vượt qua can nhiễu.

2. Sắc Dục

Ham muốn sắc dục là việc bình thường đối với con người. Khi ở tầng thứ đó, người ta có những chấp trước này và bị thao túng điểu khiển bởi chúng và quỷ dâm dục. Khi chúng ta đề cao lên vượt trên tầng thứ này và thực sự đề cao tâm tính của chúng ta, những sinh mệnh tầng thấp sẽ không thể động đến chúng ta, và chúng ta sẽ tự nhiên buông bỏ được chúng.

Tu luyện theo những tiểu đạo trong quá khứ, đầu tiên người ta phải loại bỏ ham muốn sắc dục. Buông bỏ sắc dục là xuất phát điểm để trở thành một người tu luyện.

Nếu ham muốn sắc dục xuất hiện lặp lại nhiều lần trong quá trình tu luyện, khi chúng ta đề cao tâm tính bản thân, chúng ta sẽ có thể vượt qua nó, và khi đó chúng ta sẽ không còn bị can nhiễu trong trạng thái tầng thấp của người thường này. Nếu không, nó chỉ giống như việc cố gắng làm khô quần áo của chúng ta trong khi đang bị chìm trong một bể nước — điều đó là không thể. Nói rằng trong khi trải qua trải nghiệm ham muốn sắc dục hôm nay, bạn đã buông bỏ một vài phần của nó. Tuy nhiên có thể ngày mai bạn sẽ trải qua trải nghiệm nó nhiều hơn. Như vậy, trong khi những học viên khác đang tận dụng thời gian để cứu người, thì bạn lại đang mãi quanh quẩn ở tầng thứ này. Vậy thì chẳng phải bạn đã tụt lại đằng sau sao? Chẳng phải bạn đã tụt lại phía sau trong việc cứu những người mà bạn có trách nhiệm cứu họ?

(còn tiếp tục)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/3/227880.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/8/12/119207.html
Đăng ngày 15-08-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share