Bài viết của học viên Ấn Độ

[MINH HUỆ 1-08-2010] Nếu một triệu học viên trên khắp thế giới phân phối một nghìn tờ rơi mỗi tháng trong khoảng 7 tháng, chúng ta đã phân phối nhiều tờ rơi bằng với số người trên trái đất. Chúng ta không phải phân phát tờ rơi trong việc phổ truyền Pháp, giúp ích cho những người có tiền duyên đến với Pháp và trong việc giảng thanh chân tượng một cách hời hợt. Một tờ rơi có thể đóng vai trò cứu độ nhiều chúng sinh.

Khi mà chân niệm của người ta được bày xếp cho chính rồi, thì [qua] một câu nói hay một niệm, người ta sẽ không quy về hiện tại quản nữa, mà thuộc về người tương lai rồi; đặc vụ lưu manh sẽ không còn chiêu gì nữa” (Giảng Pháp tại Hội nghị Đại Kỷ Nguyên)

Sự hiểu biết của tôi về lời giảng của Sư Phụ là một suy nghĩ tích cực về Đại Pháp là đủ để chúng sinh được vượt qua đến tương lai. Khi một người có một chính niệm, từ điểm đó, người ta sẽ được điểu khiển bởi tương lai. Sau đó người ta sẽ có ngày càng nhiều cơ hội để tìm hiểu sự thật, và bất kỳ tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ người ta có thể hiểu biết rõ ràng mà không có bất kỳ tác động đáng kể nào đến người ấy.

Chúng ta phải để cho vẻ đẹp của Đại Pháp tỏa sáng trong mỗi tờ rơi mà chúng ta làm. Chúng ta phải chọn các hình ảnh một cách cẩn thận và tập trung chú ý đến phần giao diện và thiết kế. Nhìn thấy chữ Chân – Thiện – Nhẫn hay nhìn thấy duy nhất hình ảnh của học viên đang ngồi thiền có thể là đủ để gợi lên vẻ thuần tịnh, suy nghĩ đúng đắn và tích cực về Đại Pháp trong tâm trí của phần lớn mọi người. Tại điểm đó, với một suy nghĩ, họ sẽ xác định tương lai của mình.

Bằng việc tinh tấn phân phát tờ rơi, bất kể trường hợp nào, chúng ta đang tác động đến việc loại trừ các nhân tố tà ác đang điều khiển và ngăn cản tâm con người trong cảnh giới này, và chúng ta đang đóng vai trò trong việc cứu độ vô số vũ trụ đối ứng. Hơn nữa, trong quá trình này, chúng ta đang thiết lập và gây dựng uy đức to lớn mà sẽ giúp chúng ta làm tất cả công tác Đại Pháp tốt hơn.

Trên đây sự giới hạn trong nhận thức cá nhân tôi về Pháp. Vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/8/1/118988.html

Đăng ngày 07-08-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share