[Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp]

Chúng tôi tin rằng, khi sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị phơi bày toàn bộ, cuộc bức hại sẽ chấm dứt, bởi một lẽ đơn giản là thế giới không thể nào dung thứ nó được. Việc những nhà lãnh đạo của cộng sản Trung Quốc đã đi xa tới mức này trong việc che đậy, giấu giếm những hành động của họ kể từ năm 1999 cho thấy rằng họ cũng tin vào điều này.

Hướng tới sự chấm dứt cuộc đàn áp này, dưới đây là một loạt bài được xây dựng để vạch trần và sử ký lại một cách toàn diện hơn nữa về mọi phương diện của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Xin mời quý đọc giả cùng chúng tôi trong tháng này hàng ngày cùng kiểm chứng lại thêm những bài biên lại tội ác chống lại nhân loại mà Đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra trong hơn 11 năm bức hại Pháp Luân Công vừa qua.

Các bài trước đó ở trong loạt phóng sự này:

“Khái quát về cuộc bức hại” (https://vn.minghui.org/news/18262-Khai-quat-ve-cuoc-dan-ap-Phap-Luan-Cong-tai-Trung-Quoc.html)
“Những câu hỏi thường gặp về cuộc bức hại” (https://vn.minghui.org/news/18228-Cac-cau-hoi-thuong-gap-ve-cuoc-dan-ap-Phap-Luan-Cong-tai-Trung-Quoc.html)
“Mốc thời gian của cuộc bức hại”(https://vn.minghui.org/news/18232-Cuoc-dan-ap-Cac-moc-thoi-gian.html)
” Cuộc bức hại: Nguồn gốc” (https://vn.minghui.org/news/18306-Nguon-goc-cua-cuoc-dan-ap-Phap-Luan-Cong-tai-Trung-Quoc.html)
” Cuộc bức hại: Sự giết chóc” (https://vn.minghui.org/news/18235-Cuoc-dan-ap-nhung-cai-chet.html)
” Cuộc bức hại: Những cá nhân then chốt”: (https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/5/118351.html)
“Thu hoạch nội tạng”: (https://vn.minghui.org/news/18345-Khai-quat-ve-thu-hoach-noi-tang.html)
“Thế Vận Hội Bắc Kinh và Pháp Luân Công (https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/6/118388.html)
“Tra tấn thể xác”:(https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/7/118409.html)
“Tra tấn tinh thần”:(https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/7/118410.html)
“Ngược đãi tinh thần”: (https://vn.minghui.org/news/18338-Nguoc-dai-tinh-than.html)
“Cưỡng bức và tấn công tình dục” (https://vn.minghui.org/news/18181-Cuong-buc-va-tan-cong-tinh-duc.html)
“Bắt giam tùy tiện và lao động nặng nhọc: (https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/9/118464.html)
“Sự thiếu thốn”:  (https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/9/118463.html)
“Gia đình và người thân”: (https://vn.minghui.org/news/18359-Gia-dinh-va-nguoi-than.html)
“Phòng 610”: (https://vn.minghui.org/news/18179-Phong-610.html)
“Bức hại tại chỗ làm và trường học”: (https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/11/118502.html)
“Vi phạm luật pháp Trung Quốc”: (https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/11/118495.html)
“Vi phạm các hiệp ước quốc tế”: (https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/12/118523.html)
“Tội đồng lõa của tòa án Trung Quốc” (https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/12/118521.html)
“Hệ thống lôi kéo ” (https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/4/118326.html)

*****************

ĐCSTQ  kiểm soát việc đưa tin theo ba cách cơ bản: (1) Bắt buộc các tổ chức báo chí phải đăng kí và xin giấy phép  l và giấy phép có thể dễ dàng bị thu hồi bởi chính quyền; (2) Nhiều cơ quan truyền thông phụ thuộc một phần hoặc hoàn toàn  vào ĐCSTQ về  mặt ngân quỹ; và (3) ĐCSTQ chỉ định người điều hành trong hầu hết các tổ chức báo chí. Công bố một bài báo về chính trị không được đồng ý về một chủ đề “nhạy cảm” như Pháp Luân Công có thể là lí do để dễ dàng bị mất giấy phép, tiền tài trợ, và việc làm ở tổ chức [1].

Không chỉ truyền thông Trung Quốc bị kiểm duyệt; mà truyền thông quốc tế hoạt động ở Trung Quốc cũng bị kiểm soát. Tân Hoa xã (được kiểm soát bởi chính quyền) lần đầu tiên đã thực hiện rõ ràng những điều luật kiểm duyệt truyền thông quốc tế vào năm 1996. Có lẽ do lo sợ rằng việc hạn chế đó không đủ hiệu quả, ngày 10 tháng 9 năm 2006, Tân Hoa xã đã ban hành một một bộ luật kiểm soát truyền thông hơn nữa, có tựa đề “Phương thức quản lý việc phát hành báo chí và thông tin ở Trung Quốc đối với các tổ chức báo chí quốc tế”.

Các quy định mới này bao gồm các điều (1) tất cả tổ chức báo chí quốc tế đưa tin ở Trung Quốc phải được phê chuẩn bởi Tân Hoa xã; (2) Tân Hoa xã duy trì quyền được kiểm duyệt trực tiếp và chỉnh sửa tin tức; (3) Kênh truyền thông ở Trung Quốc không được trực tiếp đăng hay dịch tin tức từ các tổ chức báo chí quốc tế khi chưa được phép; (4) tổ chức truyền thông nào bị phát hiện vi phạm có thể bị cấm hoạt động ở Trung Quốc trong tương lai.

Quy định đó có nghĩa là nếu một tổ chức truyền thông quốc tế muốn hoạt động thành công ở Trung Quốc, tổ chức đó phải tuân thủ theo những điều luật kiểm duyệt giống truyền thông nội địa ở Trung Quốc ở các mức độ khác nhau. Do đó, tất nhiên, là không được báo cáo xác thực về Pháp Luân Công [2].

Trước Thế Vận Hội, ĐCSTQ hứa hẹn giảm bớt việc hạn chế truyền thông quốc tế. Đối với những hạn chế trong việc đưa tin về cuộc đàn áp trong tháng 3 năm 2008 ở Tây Tạng, theo các nhà báo làm việc ở Trung Quốc – sự hạn chế đã không được dỡ bỏ một cách rõ ràng (Xin xem ở Tổ chức phóng viên không biên giới, phát hành tại [1]). Liên kết thêm:

1. Out of Media Spotlight[2]: Bài viết trên tạp chí Compassion về việc truyền thông Phương tây đăng tải tin tức về Pháp Luân Công.
2. Phần tuyên truyền

[1] Xing, Guoxin. Thị trường, nhà nước và sự biến dạng của tuyên truyền ở Trung Quốc: Nghiên cứu trường hợp về kênh truyền thông của đảng. Diss. Đại học Regina, Saskatchewan, 2005.
[2] Trong lúc những chính sách tập trung kiểm duyệt của Tân Hoa xã thường mập mờ một cách cố ý, nó thường bao gồm những cụm từ ẩn đi sự kiểm duyệt chặt chẽ thông tin về Pháp Luân Công. Lấy ví dụ, điều số 11 nói rõ, “Tin tức được phát hành ở Trung Quốc bởi các tổ chức báo chí nước ngoài sẽ không bao hàm [nội dung] vi phạm các chính sách tôn giáo của Trung Quốc hoặc ủng hộ tà giáo hoặc mê tín” Cụm từ này chứa đựng cách diễn đạt tương tự với cách Tân Hoa xã thường dùng để nói về Pháp Luân Công.

Luật kiểm duyệt năm 1996 được gọi là “Phương thức thực hiện quản lý xuất bản thông tin kinh tế ở Trung Quốc đối với các tổ chức báo chí quốc tế và các chi nhánh.”

Bản gốc được đăng tại: https://www.faluninfo.net/print/244/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/13/118552.html
Đăng ngày 05-08-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share