Theo Lí Tuệ Dung

[MINH HUỆ 9-6-2010] Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, ông Trương Thanh Khê đã đệ trình một đơn kiện chống lại chủ tịch và chủ biên soạn tờ Nhật báo Đoàn kết, Hồ Lập Đài và La Quốc Tuấn, vì làm giả một tài liệu và phỉ báng. Đơn kiện được nộp vào ngày 8 tháng 6 năm 2010, tại Văn phòng Viện kiểm sát quận Đài Bắc.

2010-6-8-tw-lawsuit-01--ss.jpg

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, ông Trương Thanh Khê đã gửi một đơn khiếu nại đến Văn phòng Viện kiểm sát quận Đài Bắc.

2010-6-8-tw-lawsuit-02--ss.jpg

Khiếu nại tố tụng hình sự

Theo ông Trương, Nhật báo Đoàn kết đã đăng một thông báo giả mạo vào ngày 11 tháng 5 năm 2010, với tên của vị sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, Ông Lý Hồng Chí, mà không được phép. Ông Trương nói rằng tờ báo đã cố tình tạo sự hoài nghi và ấn tượng xấu đối với Hiệp hội và cá nhân ông giữa công chúng và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bản thông báo, dựa trên miêu tả của ông Trương, đã hủy hoại danh dự của các học viên và vị sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Trương nói rằng bản thông báo cũng cố phỉ báng trang tin chính thức của Pháp Luân Đại Pháp, Minghui.net (phiên bản tiếng Hán của Minh Huệ Net). Bên cạnh khiếu nại về tài liệu giả mạo, ông Trương cũng yêu cầu Văn phòng Viện kiểm sát điều tra trách nhiệm phạm tội phỉ báng của hai ông Hồ và La.

Ông Trương cho biết ông ngạc nhiên khi thấy một thông báo giả mạo, bất hợp pháp trắng trợn như vậy. “Không khó để hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì, vì có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan. Có vẻ như, tờ báo đã bị ảnh hưởng bởi một tổ chức khác.”

Pháp Luân Đại Pháp được phổ biến lần đầu tiên ở Đài Loan năm 1995. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng 7 năm 1999, việc tập luyện trở nên phổ biến và nhiều người đã lựa chọn để tập. Có hơn một triệu học viên ở Đài Loan.

Viết ngày 11 tháng 6 năm 2010.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/9/225139.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/6/11/117780.html
Đăng ngày 30-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share