[MINH HUỆ 2-7-2010] Sau khi công ty vệ tinh Châu Âu Eutelsat ngưng việc phát sóng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) đến Trung Quốc thông qua vệ tinh W5 của công ty vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, giải thích rằng do khó khăn về kỹ thuật, Đài truyền hình Tân Đường Nhân đã trình một đơn kiện khởi tố Eutelsat vào tháng 7 năm 2008.

Ngày 30 tháng 6 năm 2010, Cour D’Appel De Paris, đã ra một quyết định rằng một chuyên gia sẽ được giao nhiệm vụ điều tra lý do thật sự mà Eutelsat cắt đứt việc phát sóng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân vào Trung Quốc.

2010-7-1-xintengren-europe-01--ss.jpg
Họp báo trước cổng của Eutelsat

Các phóng viên không biên giới đã điều tra vụ rắc rối này vào năm 2008, và tuyên bố rằng Eutelsat đã không cắt đứt tín hiệu vì khó khăn kỹ thuật, đúng hơn là, do bị áp lực từ chính quyền Trung Quốc

2010-7-1-xintengren-europe-02--ss.jpg
Vincent Brossel từ Phóng viên không biên giới  đang phát biểu tại một cuộc họp báo vào tháng 8 năm 2008.

Trong 2 năm qua, Đài truyền hình Tân Đường Nhân đã thu thập bằng chứng và yêu cầu tòa án chỉ đạo cuộc điều tra. Ngày 30 tháng 6, một quan tòa đã xem xét bằng chứng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, trong đó chỉ ra những lý do thật sự của việc ngưng phát sóng là lý do chính trị. Quan tòa chỉ ra rằng dù Đài truyền hình Tân Đường Nhân chưa đưa ra yêu cầu đòi bồi thường, đây không phải là điểm chính, vì mục đích ngay từ đầu của Đài truyền hình Tân Đường Nhân là điều tra vụ rắc rối này.

Quan tòa đã đảo ngược một phán quyết  của Tòa án thương mại Paris vào ngày 17 tháng 11 năm 2009, mà đã từ chối yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Tòa án sẽ cử một chuyên gia  điều tra vụ này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/2/226340.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/7/6/118373.html
Đăng ngày: 18–07–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share