Bài viết của một hoc viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-05-2020] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm. Tôi xin mạn phép chia sẻ vài điều xảy ra gần đây với chị gái tôi đang sống ở Trung Quốc.

Trong dịp Tết, khi gọi điện cho chị tôi để chúc mừng năm mới, chị bảo tôi rằng chị vừa bị ốm nặng. Chị ấy thậm chí không thể tự mình ăn uống hoặc mặc quần áo. Tôi hỏi chị chuyện gì đã xảy ra. Chị kể rằng ngay trước khi bị ốm, chị đã nhận được một cuốn tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Do lo lắng rằng các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể tìm thấy, nên chị đã đốt nó.

Tôi nói rằng đó là hành vi bất kính với Thần Phật, họ luôn giám sát tất cả những gì chúng ta làm.

Tôi hỏi chị: “Sao chị có thể làm thế? Gia đình chúng ta đã từng là nạn nhân của những cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Chị nên hiểu rằng chân tướng của cuộc bức hại viết trong các tài liệu đó là đúng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người đang tu luyện Phật Pháp và cứu độ chúng sinh. Những người bức hại họ cũng đều đang ở trong tình huống rất nguy hiểm. Chị nên viết Nghiêm chính thanh minh để hối lỗi về các hành vi không đúng của mình.“

Chị nói: “Đúng vậy, chị sẽ làm ngay đây.”

Tôi đã đăng bản Nghiêm chính thanh minh của chị mình trên mạng và khuyên chị ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và giúp chị thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức cộng sản mà chị đã tham gia.

Vài ngày sau khi tôi điện thoại lại cho chị, chị nói: “Cảm ơn em nhiều! Sau cuộc gọi lần trước của em, tất cả mọi triệu chứng của chị đều đã khỏi, bây giờ chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Pháp Luân Đại Pháp thật là mầu nhiệm!”

Tôi nói: “Đừng cảm ơn em mà hãy cảm ơn Sư phụ Lý! Sư phụ đã dạy chúng em tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được công nhận và chào đón ở hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ vì những lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng và ngày 13 tháng 5 đã được công nhận là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thiện ác hữu báo đó là nguyên lý bất biến của vũ trụ, ĐCSTQ đã bức hại những người tốt vì thế mà nó sẽ phải bị diệt vong.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/406390.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/7/185409.html

Đăng ngày 06-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share