Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 20-1-2006] Trong hơn sáu năm, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã phát ra vô lượng loại tài liệu giảng rõ sự thật. Tiền bạc để làm các tài liệu đó từ đâu đến?

Gần đây tôi gọi điện thoại cho một học viên Đại Pháp vào khoảng sáu mươi tuổi. Ông ta bị tàn tật và sống trong một nhà già tại một vùng núi. Cơ thể của ông nghiên qua một bên, và ông phải mất rất nhiều thời giờ để chỉ bước đi 100m. Ông phải dựa trên một cái gì khi ông bước đi, và rất bất tiện cho ông.

Một lần khi ông tiêu trừ nghiệp bệnh, cả cơ thể ông bị phù, và tình trạng rất nguy hiểm. Người giám đốc của trung tâm người già báo tin cho gia đình ông để lo tang sự. Nhưng sau nhiều ngày, ông hoàn toàn bình phục. Những người trong trung tâm người già chứng kiến sự thay đổi lạ kỳ của ông và tuyên bố rằng Đại Pháp quá ư tuyệt diệu! Từ đó, hình như toàn thể trung tâm người già thay đổi trở lại như thời trước 20 tháng 7 năm 1999. Kể từ đó, ông học Pháp và tập công công khai.

Khi trời mùa hè, ông bận rộn đi lên núi lượm vỏ mây để đan các vỏ nhỏ. Ông không thể mang chúng trên lưng ông, nên kéo lôi chúng ở phía sau lưng. Sau khi đan xong các vỏ mây, ông không thể đi ra ngoài để bán chúng. Ông có nhiều ông già khác giúp trong việc bán vỏ. Nếu một cái vỏ được bán ba đồng, thì ông cho các ông già khác mà bán nó ra một đồng.

Bằng cách như vậy, bán vỏ mây và sống đơn giản, ông dành dụm được 200 đồng để làm tài liệu giảng rõ sự thật. Các bạn học viên khác biết rõ rằng thật không dễ để ông kiếm số tiền đó, vì vậy họ sử dụng nó trong việc làm tài liệu giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh, họ sẽ trân quí nó mãi mãi.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/20/119059.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/3/5/70534.html

Đăng ngày: 22-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share