Theo một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 6-7-2010] Đó là vào đầu tháng 6 năm 1995, và Sư phụ đã tổ chức xong các khóa dạy Pháp tại Trung Quốc đại lục. Một số học viên từ Bắc Kinh báo tin cho chúng tôi biết rằng họ sẽ tổ chức một khóa giảng Pháp tại một trường trung học tại Shacheng, Trương Gia Khẩu, và có chỗ cho 35 người từ huyện của chúng tôi nếu chúng tôi muốn tham gia. Vợ tôi và tôi là hai trong số 35 người đó.

Trời ngày hôm đó sáng sủa và nắng, khi chúng tôi đón xe buýt đi Sa Thành, nơi đây chúng tôi tạm trú nơi một khách sạn không xa nhà trường lắm.

Chúng tôi đi đến lớp học sớm, nhưng nhiều người đã có mặt nơi đó. Tôi tìm được một chỗ và ngồi xuống. Nơi giữa phòng học là một cái bàn với một tivi lớn trên đó. Trước khi lớp học bắt đầu, một phụ đạo từ Bắc Kinh giải thích rằng chúng tôi sẽ được xem một bài giảng bằng băng thâu hình của Sư phụ mỗi ngày, tiếp theo đó là minh họa các bài tập.

Vào ngày đầu của khóa học, sau khi chúng tôi xem xong băng thâu hình, chúng tôi trở lại khách sạn của mình. Chúng tôi học Pháp cùng nhau và chia sẻ với nhau phần thời gian còn lại. Tôi còn nhớ rằng ngoại trừ một vài học viên mà đã đắc Pháp trước 1994, tất cả các học viên khác đều đắc Pháp chỉ một vài tháng hoặc chỉ một vài ngày trước đó. Tôi cảm thấy rằng tôi được hoà tan trong một trường từ bi lớn lao.

Sáng hôm sau chúng tôi tập công cùng nhau. Thật là một quang cảnh lớn lao — 300 người tập công tại một nơi xa xôi nhỏ nhoi này.

Khi chúng tôi học Pháp cùng nhau vào ngày thứ nhì, phụ đạo viên địa phương của chúng tôi bảo tôi giúp truyền bá Pháp tại Trương Gia Khẩu. Tôi rất hứng thú được nhận một trách nhiệm lớn lao như thế này và biết ơn ông ta cho tôi cơ hội.

Sau khi chúng tôi xem xong bài giảng thứ chín của băng thâu hình dạy Pháp, chúng tôi rời đi nhanh để bắt kịp chuyến xe buýt.

Sau này tôi được biết là Sư phụ tôn kính đã đích thân sắp xếp khóa học này.

Sau khóa học, Đại Pháp được truyền bá rất nhanh chóng tại Trương Gia Khẩu. Đến năm 1998, hơn 25,000 người trong vùng đã trở thành học viên. Sau này, một số các học viên này truyền bá Pháp đến Nội Mông và tỉnh Sơn Tây.

Đã hơn 15 năm qua từ lúc khóa dạy Pháp. Mỗi lần tôi nhớ lại những ngày đó, tôi cảm thấy rất ấm áp trong tâm. Tôi rất vui mừng được nhìn thấy rằng các học viên tại Trương Gia Khẩu đã kiên định đi theo Sư phụ và vượt qua nhiều thử thách trong thời gian này.

Tôi muốn nói lên sự biết ơn của tôi đến Sư phụ đã ban cho sự cứu độ đến các học viên tại vùng Trương Gia Khẩu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/6/226561.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/7/14/118571.html
Đăng ngày 20-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share