Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2020] Tòa án Huyện Kỳ Sơn dự kiến sẽ xét xử học viên Pháp Luân Công ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tám học viên là bà Vương Thụy Cầm, bà Tào Lục Hiệp, bà Hội Hội, bà Lý Hội Cầm, bà Thiệu Khởi Hổ, bà Từ Minh Hiệp, bà Tiêu Bính Lan, và bà Á Lan, đã bị hơn 30 cảnh sát bắt giữ trong khi đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà bà Lý vào ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Ông Thẩm Hồng Kỳ, một chủ tiệm sửa chữa thiết bị, đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 7 năm 2019.

Trong khi bà Vương, bà Tào, bà Hội, bà Lý và bà Thiệu đã được bảo lãnh tại ngoại, năm học viên còn lại vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Kỳ Sơn, gia đình họ không được phép vào thăm kể từ khi họ bị bắt giữ.

Bà Từ đã tuyệt thực để phản đối bức hại một tuần và hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Trại tạm giam từ chối thả bà và dự tính bức thực bà.

Bài liên quan:

Chín cư dân Thiểm Tây, bao gồm một goá phụ và cụ nội, đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Tám cư dân tỉnh Thiểm Tây phải đối mặt với cáo trạng chỉ vì cùng nhau đọc sách về đức tin của họ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/11/407551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/14/185519.html

Đăng ngày 21-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share