Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2020] Ngày 4 tháng 6 năm 2020, Tòa án Quận Kim Châu xét xử một phụ nữ ở thành phố Đại Liên, tỉn Liêu Ninh, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tôn Quế Phương, 70 tuổi, đã bị xét xử trực tuyến và bà đã tự biện hộ cho mình trong phiên tòa. Bà tin rằng Pháp Luân Công đã chữa lành u não và các căn bệnh khác của bà. Bà khẳng định rằng bà không hề vi phạm bất kỳ luật nào khi kiên định đức tin của mình. Luật sư của bà cũng thay bà biện hộ vô tội. Thẩm phán đã cho kết thúc phiên tòa mà không tuyên phán quyết.

Bà Tôn đã bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát vào ngày 17 tháng 9 năm 2019. Chủ tịch ủy ban khu phố nơi bà Tôn sinh sống đã nói rằng đường ống nước nhà bà bị rò rỉ để lừa bà mở cửa. Cảnh sát đã lấy đi rất nhiều sách Pháp Luân Công và các tài sản cá nhân của bà trong lần bắt giữ này.

Ngày 18 tháng 9, bà Tôn đã bị đưa tới trại tạm giam Số 2 Thành phố Đại Liên, và hiện bà vẫn đang bị giam giữ tại cơ sở này. Vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 22 tháng 10.

Bài liên quan:

Năm cư dân Liêu Ninh đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/7/407383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/16/185542.html

Đăng ngày 18-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share