Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2020] Ngày 5 tháng 6 năm 2020, Tòa án Huyện Tân Tân của tỉnh Tứ Xuyên đã xét xử một cụ bà 78 tuổi ở địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, bà Bành Thục Hoa bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Tòa án đã xét xử bà Bành từ xa ở trong trại tạm giam Quận Song Lưu. Bà vẫn đang bị giam ở nơi này kể từ khi bị bắt giữ.

Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà và chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định rằng thực hành Pháp Luân Công là phạm tội. Bà Bành cũng tự làm chứng cho phần biện hộ của mình, và khẳng định bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi nói về đức tin của mình với mọi người.

Trong ba tháng sau khi bà Bành bị bắt giữ, gia đình không được vào thăm bà.

Trước đó, bà Bành liên tục bị bắt và giam giữ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Một học viên 77 tuổi phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/10/407504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/16/185537.html

Đăng ngày 18-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share