Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Alberta, Canada

[MINH HUỆ 26-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hiện Pháp Luân Đại Pháp đã được hơn 100 triệu người luyện tập tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Thị trưởng Don Scott của Vùng đô thị Wood Buffalo, Alberta đã gửi thư chúc mừng để ghi dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

77dca46d7401003a0a493cc454f45275.jpg

Thị trưởng Don Scott của vùng đô thị Wood Buffalo

21ad51ce79ce1bdb7c89cc677f1b4fa0.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Scott

“Dựa trên nguyên lý căn bản Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp nhắc nhở tất cả chúng ta về mối liên hệ sâu sắc giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần”, Thị trưởng Scott đề cập trong bức thư chúc mừng của mình.

“Thông qua tu luyện, các bạn trở nên hòa ái và bao dung, đồng thời cũng truyền cảm hứng cho người khác phấn đấu vì sự bình an cho chính cuộc sống của họ.”

“Cảm ơn các bạn vì đã tận tâm với giá trị này và chia sẻ rộng rãi thông điệp quan trọng [của Pháp Luân Đại Pháp]. Thay mặt cho những cư dân của Wood Buffalo, tôi xin chúc các bạn có một lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/26/406869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185266.html

Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share