[MINH HUỆ 23-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ông Steuart L. Pittman, Chủ tịch Quận Anne Arundel, Maryland đã ban hành tuyên bố ghi nhận ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong quận.

b5947eaf379de1fa6b40d061f5ee0464.jpg

Ông Steuart L. Pittman, Chủ tịch Quận Anne Arundel, Maryland ban hành tuyên bố ghi nhận ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong quận

Tuyên bố có đoạn viết: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện mà hàng triệu người trên khắp thế giới đã coi là một phần trong cuộc sống của họ. Bắt nguồn từ truyền thống Phật giáo, môn tu luyện bao gồm việc tự cải thiện bản thân thông qua việc học các bài giảng, luyện các bài công pháp nhẹ nhàng và thiền định.”

“Giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người cảm nhận rằng họ đã tìm được một con đường tâm linh có ý nghĩa sâu sắc trong Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện này còn được hướng dẫn miễn phí và chào đón tất cả mọi người. “

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương đã tác động đến cuộc sống của nhiều cư dân qua các hội thảo, lớp học và các chương trình văn hóa, làm phong phú thêm cuộc sống của người dân trong Khu vực đô thị Baltimore-Washington mở rộng.”

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vinh danh Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, và ca ngợi sự phản kháng ôn hòa, nhưng đầy can đảm và bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đối với cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc.”

“Do vậy, tôi, Steuart L. Pittman, Chủ tịch quận, xin tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quận Anne Arundel và kêu gọi tất cả công dân của quận thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/23/406722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/25/185199.html

Đăng ngày 29-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share