[MINH HUỆ 12-9-2005] Sau đây là một tập hồ sơ đề ngày 14 tháng giêng 2005 mà Bộ Công an Trung Quốc nhận được từ Văn phòng thứ 26 của nó (thành phố Thiên Tân). Hồ sơ kết luận rằng số bài đăng trong năm 2004 trên mạn lưới Minh Huệ tiếng Hoa (www.minghui.org) liên hệ đến Thiên Tân tổng cọng là 304. “Nói chung con số báo cáo tiếp tục gia tăng. Có 55, 79, 73, và 97 bài về Thiên Tân được đăng trên www.minghui.org trong tháng 1, 2, 3 và 4 của năm 2004. Nhất là Cửu Bình đã khuyến khích được càng nhiều học viên Pháp Luân Công gửi bài viết cho www.minghui.org và giúp phơi bày cuộc đàn áp, ” tài liệu viết.

Các tài liệu này cho thấy rõ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các nhà chức trách của Văn phòng Công An, và những người của các sở cảnh sát khác tại Trung Quốc, xem như ‘công tác’ của họ là đàn áp dân cư của họ và hết sức cố gắng để đàn áp nặng nề các học viên Pháp Luân Công, những người mà có đủ can đảm để thông truyền các sự kiện của cuộc đàn áp ra bên ngoài thế giới.

Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp, và các đồng đảng của y, vì lợi ích cá nhân, đã thi hành mệnh lệnh của y. Họ rất sợ thấy các sự kiện của cuộc đàn áp của họ trên các học viên Pháp Luân Công bị tiết lộ ra khắp thế giới qua mạn lưới Internet. Từ khi Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được đăng tải tháng mười một 2004, họ rất đặc biệt lo lắng rằng sự truyền bá Cửu Bình sẽ giúp khuyến khích càng nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đăng các câu chuyện của cuộc đàn áp. Kết quả là, từ đầu 2005 họ đã gia tăng cố gắng để theo dõi và bắt bớ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc mà giúp phơi bày sự đàn áp. Vậy mà, www.minghui.org không bao giờ thiếu bài báo cáo về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng để giúp đở các bạn đồng tu của họ đang bị đàn áp, để bão vệ và tu luyện nguyên lý dẫn đạo Chân Thiện Nhẫn của họ, để bảo vệ uy tín của vị thầy của họ —nhà sáng lập Pháp Luân Công— và để giúp dân chúng biết thông tin phân biệt thiện và ác và hiểu được sự thật của cuộc đàn áp, vô số học viên Pháp Luân Công đã không lùi trước cuộc đàn áp. Thay vì vậy, họ càng trưởng thành và kiên định hơn, họ cương quyết phơi bày các sự kiện của cuộc đàn áp.

* * * * *

Phụ lục

Nguyên bản tài liệu mật của Phòng 610 và Bộ Công An tại Trung Quốc nhận được từ Văn phòng thứ 26 của mình (Thiên Tân)

MẬT

Của Đơn vị Do thám số 1

Ngày 14 tháng giêng 2005

Sự phân tích Minh Huệ tiếng Hoa (www.minghui.org) đăng các bài về thành phố chúng ta (Thiên Tân) trong tháng mười hai 2004 như thế nào

Trong tháng mười hai, số bài về thành phố Thiên Tân mà www.minghui.org đã đăng tổng cộng là 23 bài, mười chín bài ít hơn tháng mười một, (giảm đi 46%). Chi tiết như sau:

Bốn bài (17.4%) tổng số bài về Thiên Tân có liên hệ đến Quận Nankai. Trong số đó, ba bài là báo cáo về sự bắt bớ các học viên Pháp Luân Công, gồm có những bài đăng các ngày 4, 15, và 22 tháng mười hai, a) “Các học viên Pháp Luân đại Pháp Zhang Runmei và Yang Hong bị bắt và bị cầm tù hiện nay tại Trung tâm cầm tù Nankai, ” b) “B.s. Zhang Runmei tại Thiên Tân bị bắt và tung tích chưa biết ra sao, ” và c) “Các chính quyền kêu án bất hợp pháp b.s. Zhang Runmei hai năm tù trong trại lao động cưỡng bách.” Nội dung cô đọng, hai bài đầu ngày 4 và 15 tháng mười hai báo cáo cách nào các chính quyền tại Quận Nankai District bắt Zhang Runmei và Yang Hong. Nhất là có rất nhiều chi tiết về Zhang Runmei trong hai bài viết đó. Báo cáo đề ngày 22 tháng mười hai chi tiết nơi Zhang bị bắt và nơi cô ta bị giam. Hơn nữa, nó liệt kê số điện thoại của Sở Cảnh sát Nankai và của những viên chức cảnh sát. Đương nhiên đó là một học viên Pháp Luân Công đã có liên lạc với Zhang đã truyền đi và cung cấp các tin tức cho www.minghui.org.

“Feng Min – Một viên chức cấp kỳ cựu của văn phòng tại Thiên Tân đã chết kết quả của cuộc đàn áp” được đăng ngày 25 tháng mười hai. Bài này nói về cái chết của các học viên Pháp Luân Công bị khng bố. Nó vắn tắt kể lại câu chuyện của cái chết của Feng Min mà không ghi rỏ ngày và giờ đúng bị chết. Ở cuối bài, nó cũng báo cáo cách nào Cheng Ke “bị đàn áp đến chết.” Dựa trên sự phân tích của chúng tôi, các báo cáo đến từ một người nào đó chuyên môn đi thâu thập tin tức về Pháp Luân Công và cung cấp nó hoặc đăng nó lên (uploading) www.minghui.org.

Ba báo cáo có liên hệ đến Quận Wuqing, bao gồm có 13.00f các báo cáo về Thiên Tân. Trong số chúng có một báo cáo đề ngày 2 tháng mười hai về cuộc khủng ố những học viên Pháp Luân Công bị bắt, “Viên chức cảnh sát bắt Ma Yongyue từ quận Wuqing của Thiên Tân và khám xét bất hợp pháp căn nhà của Ma.” Báo cáo này ngắn gọn kê khai thời gian khi Ma bị bắt, nhưng cũng liệt kê số điện thoại của một số cơ quan đảng và văn phòng chính phủ cũng như sở cảnh sát tại Baigutun Township của quận Wuqing. Hơn nữa, nó công khai tên của thư ký đảng và các viên chức khác của Hepingzhuang. Nó cũng kết luận rằng có học viên Pháp Luân Công nào đó tại quận Wuqing đã đưa lên hoặc cung cấp tài liệu.

Hai báo cáo liên quan đến cuộc “đàn áp” của học viên Pháp Luân Công, bao gồm một đề ngày 17 tháng mười hai, “Kinh nghiệm cá nhân sự đàn áp bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quận Wuqing của Thiên Tân, ” chi tiết cách nào cô Wang Fengchun và chồng của cô tại Chuihuangkou Township bị “đàn áp.” Theo sự nhận xét của chúng tôi, tin tức đã được cung cấp trực tiếp bỡi Wang Fengchun hoặc bỡi một số học viên Pháp Luân Công mà có liên hệ với cô. Bài báo cáo kia, “Ma Dexuan từ Wuqing County của thành phố Thiên Tân chết vì đàn áp tại Trại Lao động Qingbowa, ” đăng ngày 22 tháng mười hai, ngắn gọn diễn tả cách nào Ma bị chết vì đàn áp năm 2003. Theo sự nghiên cứu của chúng tôi, có ai đó chuyên môn đi thâu thập tin tức Pháp Luân Công đã cung cấp tin tức cho www.minghui.org

Hai báo cáo, hoặc 8.7% là nói về Quận Jinnan District, bao gồm “Kêu gọi cấp tốc các học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân cố gắng nhiều hơn để làm sáng tỏ sự thật” đề ngày 6 tháng mười hai và “Các số điện thoại của những người trách nhiệm cái chết của học viên Pháp Luân Công Lin Chunfang tại Quận Jinnan của Thiên Tân” đề ngày 13 tháng mười hai. Cả hai báo cáo đều theo dõi các báo cáo trước về cái chết của Lin Chunfang. Chúng tôi kết luận rằng tin tức đã được cung cấp bỡi ai đó chuyên môn đi thâu thập tin tức Pháp Luân Công.

Có một báo cáo cho mỗi quận Hedong, Hexi, Tanggu, và Dagang, tổng cộng là 17.40f các báo cáo hằng tháng liên quan đến Thiên Tân. Trong chúng là “Chúc Năm mới Sư phụ Lý từ học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quận Hedong của Thiên Tân, ” đề ngày 28 tháng mười hai. Mảnh tầi liệu này quá ngắn để bình luận.

Hai báo cáo khác diễn tả cách nào học viên Pháp Luân Công bị bắt. Báo cáo thứ nhất, “Toà án bù nhìn quận Hexi của Thiên Tân cố kêu án và đàn áp học viên Pháp Luân Đại Pháp, ” đề ngày 28 tháng mười hai, ngắn gọn diễn tả ngày và giờ toà án cho Wang Jinling và các người khác. Theo nghiên cứu của chúng tôi, nó phải đã đến từ một số học viên Pháp Luân Công mà đã liên lạc với Wang. Báo cáo kia, “Sáu học viên Đại Pháp tại Quận Tanggu của Thiên Tân bị kêu án trại lao động cưỡng bách, ” bàn với tương đối rất nhiều chi tiết cách nào Liu Fuming bị bắt. Hơn nữa, nó liệt kê tên của các viên chức liên hệ đến cuộc bắt bớ cùng với số điện thoại của Văn phòng Công an chi nhánh tại quận Tanggu. Theo sự nghiên cứu của chúng tôi, một số học viên Pháp Luân Công đã liên lạc với Liu và cũng biết gia đình của Liu đã uploaded hoặc cung cấp tin tức sau khi nhận được chi tiết.

Một bài than phiền về cách nào các chức trách của đảng và văn phòng chính phủ chúng ta cũng như các sở cảnh sát “đàn áp” các học viên Pháp Luân Công. Dưới danh hiệu các học viên Pháp Luân Công tại Quận Dagang và gia đình của họ, “Học viên Pháp Luân Đại Pháp và gia đình của họ tại quận Dagang của Dagang Oil Field đòi toà án kêu án những kẻ đàn áp, ” đăng ngày 19 tháng mười hai, đã nộp một “đơn kiện” taok Toà án Nhân dân của Quận Dagang để than phiền về sự đàn áp các học viên Pháp Luân Công bỡi đảng và các văn phòng chính phủ tại quận Dagang. Có lẻ một số học viên Pháp Luân Công tại quận Dagang đã cung cấp tin tức.

Hai bài, hoặc 8.7%, liên quan đến hệ thống trại lao động tại Thiên Tân. Bài thứ nhất là “Các sự tra tấn mà Tang Jian chịu trước khi chết tại đội thứ năm của Trại lao động Shuangkou của Thiên Tân, ” đề ngày 4 tháng mười hai. Bài kia đề rằng “Các dữ kiện về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại trại lao động Shuangkou tại Beichen, Thiên Tân” và đề ngày 26 tháng mười hai. Cả hai bài diễn tả cuộc đàn áp. Chúng tôi kết luận là một số học viên Pháp Luân Công đã có lần bị bắt giam trong trại lao động đã cung cấp tin tức.

34.80r tám bài hoặc về vùng hoặc thiếu tin tức về gốc. Các chi tiết sau đây: a) Một bài về sự bắt bớ học viên Pháp Luân Công, kể cả “Học viên Pháp Luân Đại Pháp Yuan Shouchun của Thiên Tân bị kêu án bất hợp pháp đến một năm rưởi tại trại lao động cưỡng bách” đề ngày 9 tháng mười hai. Bài bên trên báo cáo vắn tắt sự bắt bớ của Yuan Shouchun và có lẻ tác giả là một ai đó thân với hoặc có liên lạc nào đó với gia đình Yuan. B) Hai bài, cả hai đề ngày 22 tháng mười hai, là theo dõi từ các bài trước, kể có “Meng Jixiang, một cựu thành viên của Hội đồng (stanđing) của thành phố Thiên Tân, và con rễ của ông, chết vì đàn áp trong trại lao động cưỡng bách., ” và “Sau năm năm bị giam cầm trái phép, Xu Xiaolong, một kỷ sư tại Thiên Tân lại một lần nữa bị bắt giam trong trại lao động cưỡng bách.” Cả hai bài đều có lẻ tác giả viết ra hoặc dựa trên tin tức cung cấp bỡi một ai đó chuyên đi thâu thập tin tức Pháp Luân Công.

Năm bài còn lại khhông có giá trị nghiên cứu nào vì chúng thiếu tin tức về nguồn gốc. Chúng kể có a) “Kêu gọi học viên Đại Pháp tại Thiên Tân tămg cường phát Chính niệm” đề ngày 16 tháng mười hai, b) “Thức giác về Đạo sau khi chịu đựng các bệnh tật lớn lao. Tin tiến trong tu luyện nghiêm túc” đề ngày 22 tháng mười hai, c) “Một chúc mừng năm mới vui vẻ gữi Sư phụ Lý từ các học viên Đi Pháp từ Thiên Tân” đề mgàu 28 tháng mười hai, và d) “Tất cả học viên tại Bắc Kinh, Thiên Tân, và Thẩm Quyến chúc Sư phụ Lý một năm mới hạnh phúc!” cũng đề ngày 28 tháng mười hai.

Tóm tắc, con số các bài đăng năm 2004 trên www.minghui.org liên quan đến Thiên Tân tổng cộng là 304. Con số báo cáo chung vẫn tiếp tục gia tăng. Có 55, 79, 73, và 97 bài liên quan đến Thiên Tân đăng trên www.minghui.org trong đệ nhất, đệ nhì, đệ tam và đệ tứ tứ cá nguyệt của 2004, theo thứ tự. Nhất là, sự đăng tải của cửu bình đã tạo nên một ảnh hưởng xã hội quan trọng và nó sẽ nhất định thúc đẩy các hoạt động về (uploading) bài cho www.minghui.org. Đương nhiên là cuộc đấu tranh trên Internet sẽ càng lúc càng nghiêm trọng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/12/110260.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/10/9/65699.html.

Đăng ngày 28-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share