Bài của Nhất Trúc

[MINH HUỆ 31-10-2010]

Tại Trung Quốc ngày nay, vì sự truyền bá của ĐCSTQ, dân chúng đã có quan niệm rằng những người mà tin vào Trời Phật là ngu muội và vô học. Mỗi khi họ nghe về đức tin nơi Trời Phật, họ nói rằng những người đó là đang cố phó thác sinh mệnh của họ vào một cái gì vô hình và như vậy là không thực tế.

Vậy, chúng ta phải phó thác sinh mệnh chúng ta vào cái gì? Phó thác tức là đặt mục đích và hy vọng của mình vào một đấng nào hoặc một cái gì mà người ta hy vọng sẽ được mỹ mãn. Mỗi người có mục đích và hy vọng riêng; như vậy họ sẽ có những quan niệm khác nhau về điều gì hoặc về đấng nào mà họ phải phó thác các điều ấy.

Những ai mà muốn làm giàu là có thể phó thác sinh mệnh họ cho những người nào hoặc những điều gì với hy vọng rằng họ sẽ nhận lại được tiền của. Họ sẽ sung sướng hoặc lo lắng trên những đầu kim lợi lộc vật chất.

Những ai mà không muốn sống chỉ để kiếm tiền có thể theo đuổi sự tự do. Họ sẽ phó thác sinh mệnh họ cho ai đó hoặc điều gì đó với hy vọng đạt được sự độc lập. Như vậy, họ thích thú trong thời gian mà họ có thể được tự do, mà không phải đi theo mọi thứ luật lệ. Thậm chí dù những người khác có thể nói rằng họ đang cố tránh né thực tế, những người này vẫn cố gắng rất nhiều để chạy theo điều mà họ muốn. Từ quan điểm đó, phải chăng họ cũng có một tư cách tích cực đối với cuộc đời? Khi họ đi chơi trên núi, họ hạnh phúc rằng họ có thể ôm lấy người mẹ thiên nhiên và có khả năng là họ trở nên giác ngộ về ý nghĩa của đời người.

Có người tin rằng thiện sẽ được thưởng và ác sẽ bị phạt. Họ tin rằng Trời Thần đang nhìn họ. Như vậy, với sự kính nể Trời Phật, họ làm điều tốt và hy vọng được sự che chở từ Trời Phật. Họ có thể cố làm người tốt mà không lo lắng nhiều quá về điều mà họ có thể nhận lại. Khi làm như vậy, họ có thể giữ được một tâm ý thanh tĩnh và cuối cùng họ có thể thấy thấu suốt cuộc đời và nhìn thấy cái ý nghĩa lớn hơn ở đằng sau nó.

Ai cũng đi tìm một đấng nào hoặc một điều gì đó mà họ có thể phó thác cuộc sống của họ. Khi họ hài lòng với những gì mà họ đã nhận được, họ có thể hiểu rằng họ vẫn còn nghèo nàn trong thế giới tinh thần. Vì vậy, họ có thể đi tìm sự bình an cho trí và tâm của họ bằng cách hoặc đi vòng núi sông hoặc đi tìm một bạn tâm giao mà họ có thể nói chuyện tự do. Họ có thể được hài lòng trong một thời gian. Nhưng cuối cùng họ cũng phải trở lại với thế giới này và mọi điều sẽ trở thành quá khứ. Họ sau đó có thể bị vỡ mộng và hỏi, “Mục đích của đời người là gì? Mục đích cuối cùng là gì?

Kỳ thật, ý nghĩa của đời người là gì thì mọi người đều ao ước muốn biết. Chúng ta tất cả đều muốn tìm hiểu vì sao chúng ta được sinh ra trong khung trời này. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi được hiểu ra rằng quyển sách này chứa đựng những sự cống hiến từ bi mà nhân loại không bao giờ có thể bù đắp. Quyển sách “Chuyển Pháp Luân” là điều tối hậu mà người ta có thể phó thác đời mình.

Vậy chúng ta đã biết vì sao Pháp Luân Đại Pháp đã truyền bá đi trên hơn 114 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới trong vòng mười năm bị ĐCSTQ khủng bố tàn bạo. Chúng ta có thể hiểu vì sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn có thể bước đi vững chãi trên con đường tu luyện khi mà họ đối diện với tình trạng mà họ có thể mất tất cả kể cả mạng sống của họ. Chúng ta có thể ngưỡng mộ rằng họ đã làm sáng tỏ sự thật một cách lý trí và hòa bình với dân chúng và với tới những sinh mệnh mà đã bị ĐCSTQ lừa gạt khi mà chính họ đang chịu đựng sự khó nạn lớn lao như vậy. Từ bi và nhẫn nhịn vô biên đến từ trí và tâm của họ sau khi họ đã phó thác sinh mệnh của họ cho chân lý của vũ trụ. Chỉ những ai mà đã ôm ấp sức mạnh của Chân, Thiện, Nhẫn là không sợ tà ác.

Mọi người, xin hãy nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Bạn đã nghe đến chưa? Đây là một cơ hội mà chỉ đến một lần trong hàng ngàn năm. Bạn có trân quí không?


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/31/211294.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/11/15/112383.html
Đăng ngày 04-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share