[MINH HUỆ 25-11-2005] Liu Ruping, một luật sư tại thành phố Tể Nam, tỉnh Sơn Đông, bị bắt đến cái gọi là Trung tâm Huấn luyện Luật pháp tỉnh Sơn Đông tại Liuchangshan, thành phố Tể Nam ngày 17 tháng mười 2005, để bị tẩy não. Trong khi ông bị cầm tù, gia đình ông bị làm tiền. Ông cũng bị hăm doạ sẽ bị gửi đi một trại lao động nếu ông không từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Cha của ông Liu 84 tuổi bị chấn động vì các tin tức nên bị đứng tim và mất ngày 14 tháng mười một.

Ông Liu viết một bức thư ngỏ gửi chính quyền Trung Quốc, nói rõ vì sao các trại cầm tù và tẩy não các học viên Pháp Luân Công là vi phạm chính luật pháp Trung Quốc. Ông ta kêu gọi chính phủ ‘ngay lập tức chấm dứt tẩy não các học viên Pháp Luân Công’. Sau đây là bức thư của ông.

* * * * *

Mặc dù chính sách quốc gia nói rằng “Cai trị đất nước theo luật pháp, xây dựng đất nước theo pháp luật’, nhưng cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công nằm ngoài vòng hệ thống luật pháp của Trung Quốc. Các yêu cầu của các học viên Pháp Luân Công để có được những cuộc xử án hầu bảo vệ quyền của họ là không được chấp thuận, và không luật sư nào được phép đại diện cho họ. Các hình phạt áp đặt lên các học viên, kể cả tẩy não, là không theo quá trình luật pháp nào hết. Tất cả những điều đó là những vi phạm trắng trợn công khai những luật pháp đã được thành lập. Tệ hơn nữa, những người áp dụnng luật lại xem những vi phạm đó là tiêu chuẩn. Mỗi ngày, họ ‘áp dụng luật’ nghịch với chính lương tâm của họ. Sự tẩy não các học viên Pháp Luân Công là không có căn bản pháp lý. Đó là một vi phạm nghiêm trọng luật pháp. Nơi đây, tôi kêu gọi chính quyền lập tức chấm dứt tẩy não các học viên Pháp Luân Công.

1. Quá trình tẩy não là bất hợp pháp

Từ ngày 20 tháng bảy 1999, hầu hết việc tẩy não các học viên Pháp Luân Công là qua những ‘lớp tẩy não’ (núp dưới danh hiệu là những ‘lớp chuyển hoá’, cũng gọi là ‘các trung tâm huấn luyện luật pháp’) và các trại lao động. Tất cả các học viên Pháp Luân Công nào bị gửi đi các lớp này hoặc các trại lao động là do bị bắt. Sự bắt bớ này là bất hợp pháp, có lúc là bị bắt bí mật, có lúc là bị bắt trong khi khiếu nại hoặc khi các học viên Pháp Luân Công đang phát tài liệu giảng rõ sự thật.

i) Sự bắt bớ các học viên Pháp Luân Công là bất hợp pháp

Để bắt một học viên Pháp Luân Công và gửi họ đi một lớp tẩy não, người đi bắt không bao giờ đưa ra bất kỳ tài liệu hợp pháp nào. Các học viên Pháp Luân Công không bao giờ được trải qua một quá trình hợp pháp nào khi bị gửi đi hoặc thả ra từ một lớp tẩy não. Như vậy, các học viên này không có một bằng chứng bằng văn bản nào của quá trình bất hợp pháp mà đã cản ngăn thân thể họ được tự do. Ví dụ, một nữ học viên lớn tuổi tại một vùng quê quận Changqing, thành phố Tể Nam, bị bắt đi và cầm tù trong một lớp tẩy não tại Tể Nam (Trung tâm Huấn luyện Luật pháp Tể Nam) trong hơn 20 ngày bởi Sở Cảnh sát Changqing và Phòng 610 Changqing. Cái lý do duy nhất mà bà bị cầm tù là vì bà ta đốt một vài cây pháo để mừng ngày 13 tháng năm, Ngày Thế giới Pháp Luân Đại Pháp. Một bà học viên lớn tuổi khác từ quận Lixia bị bắt đi lớp tẩy não tại Tể Nam khi bà ta đang phát tài liệu giảng rõ sự thật tại Qianfoshan. Cả hai vụ bắt người đều không có một quá trình luật pháp nào cả. Họ có phải là tội phạm không? Không! Không có sự xét xử. Thực ra, họ là công dân. Chỉ vì họ là học viên Pháp Luân Công, sự tự do thân thể của họ bị câu thúc, và họ bị gửi đi để tẩy não.

Tôi bị Nhánh Dongguan của Sở Cảnh sát Changqing bắt tối ngày 17 tháng mười, khi tôi đang dán ‘Báo cáo của Hội Pháp Luân Đại Pháp’. Ngày 18 tháng mười, tôi bị giam giữ tạm thời vì tội danh ‘dùng một tổ chức X để vi phạm luật pháp quốc gia’. Ngày 25 tháng mười, tôi được thả ra vì đó là một ‘vi phạm nhỏ không đủ để truy tố’. Nhưng đồng thời, tôi bị bắt bởi Sở Cảnh sát Changqing Chống-[bỏ một chữ thoái mạ của ĐCSTQ] Nhóm Điều tra đến một lớp tẩy não tại Tể Nam. Trong lo lắng và giận dữ, cha tôi đã qua đời ngày 14 tháng mười một. Hội đồng Xã thuyết phục lớp tẩy não thả tôi về trong một tuần lễ để lo tang lễ. Bây giờ tôi vô gia cư và đang đi trốn. Tại trung tâm cầm tù, tôi không được đưa cho một tờ trát bắt nào. Tôi chỉ có một tờ giấy chứng nhận thả ra. Không có giấy tờ gì được đưa ra khi tôi bị bắt đến lớp tẩy não.

ii) Sự tẩy não tại các trại lao động là bất hợp pháp

Nếu một học viên Pháp Luân Công không bị ‘chuyển hoá’ tại các lớp tẩy não, họ sẽ bị gửi đi một trại lao động để bị tẩy não cưỡng bức một cách kín đáo trong phòng kín.

Nhiều học giả và tư tưởng gia tại Trung Quốc đã hiểu và tuyên bố rằng hệ thống trại lao động là bất hợp pháp và phải bị dẹp ngay. Hiện nay, các trại lao động đã trở nên những lâu đài đen tối nơi các cảnh sát và Phòng 610 giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công tuỳ thích. Hệ thống trại lao động đã rõ ràng và nghiêm trọng vi phạm Điều 5, 33, 37, và 38 của Hiến Pháp, Điều 10 của Luật Trừng trị Hành chính, và Điều 8 của Luật Lập Pháp. Hệ thống lao động cho phép cảnh sát giam giữ một công dân cho đến ba năm, không cho họ có quá trình khiếu nại hoặc bàn cải kết quả. Khi một quyết định của một trại lao động được gửi đến đương sự, thì họ sẽ tức thời bị gửi đi trại lao động. Những người bị bắt giam mà không còn được tự do thân thể không có chút quyền gì cả, là điều không thể nghĩ tưởng trong một xã hội văn minh điều khiển bởi luật pháp. Tất cả công dân, kể cả cảnh sát, biết rằng hệ thống trại lao động vi phạm hiến pháp và các luật căn bản, nhưng họ vẫn để cho nó tiếp tục. Đó là nghịch với chính sách quốc gia để xây dựng một đất nước đi theo luật pháp, và nghịch với mục đích của chính quyền là xây dựng một xã hội thái hoà.

2. Hành động tẩy não là bất hợp pháp

Cái gọi là “chuyển hoá” cho mục đích tẩy não là thay đỗi tư tưởng và đức tin của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công muốn làm người tốt và trở nên càng tốt hơn. Tư tưởng của họ cao thượng và hành động của họ lễ độ. Làm sao các vị có thể ‘chuyển hoá’ họ? Các lớp tẩy não không có chương trình học tập hoặc huấn luyện. Thời lượng là thay đổi: Mỗi ngày, nhân viên cho chạy băng thâu hình thoái mạ để tẩy não các học viên và bắt buộc họ viết sự ‘nhận thức’ của họ để từ bỏ Pháp Luân Công. Một thành phần khác của lớp tẩy não là các người bị giam bị bắt buộc trã một ‘học phí chuyển hoá’ cho đến 100 đồng yuan mỗi ngày. Điều càng vô lý tính và lố bịch về lớp tẩy não là: một tờ tuyên bố hoặc viết ‘hứa thư’ [hứa không tập luyện Pháp Luân Công nữa] của học viên Pháp Luân Công, dù là đúng ý nguyện của họ hay không, có thể quyết định rằng họ có thể được thả ra ngay, hay là bị kêu án tù hoặc trại lao động, hoặc thời hạn tù gia tăng. Họ đang thi hành luật gì vậy? Phải chăng luật cho phép cảnh sát có cái quyền thả học viên nếu họ chưởi mắng Pháp Luân Công hay vị Thầy, hoặc giữ họ cầm tù nếu họ từ chối chưởi mắng Pháp Luân Công hay vị Thầy? Đó là một vũ nhục cho một chính quyền văn minh. Đó là một vũ nhục cho những người thi hành luật pháp. Không có một đất nước nào trong lịch sử mà hành động một cách vô lý tính như vậy.

Chúng ta đều biết rằng tại các quốc gia dùng luật dân sự cũng như các luật khác, thì hình luật chỉ có thể chế tài hành động của người ta, nhưng không thể đối với tư tưởng hoặc cá tính của họ. Các luật pháp Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, một số lớn công dân mà tập luyện Pháp Luân Công là bị trừng phạt hoặc gửi đi tẩy não chỉ vì cá tính của họ là học viên Pháp Luân Công. Đó là nghịch với thi hành luật pháp và là một vi phạm bạo tàn của các nguyên lý hình luật hiện nay. Hiển nhiên là ai đang làm bại hoại sự thi hành của pháp luật. Vì vậy, tẩy não là nghịch với các nguyên lý của Hiến pháp và các hình luật, và không có căn bản pháp lý.

Là một luật sư, tôi tin tưởng nơi luật pháp và muốn bảo vệ công lý trong xã hội. Tôi nhất thiết kêu gọi chính phủ chấm dứt tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Tôi không chỉ nói vì lương tâm của tôi, lương tâm của một người Trung Quốc mà không sợ đứng lên vì đức tin của chính họ, nhiưng cũng vì sứ mệnh căn bản nhất của tôi là một chuyên viên luật pháp tại Trung Quốc

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/25/115207.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/11/29/67386.html.

Đăng ngày 18-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share