Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2008] Sư Phụ đã giảng cho chúng ta:
” Những sinh mệnh không có tư tưởng lý trí, ý niệm chân chính và đầu óc sáng suốt là những người mà chư thần hay nhìn vào nhất”. (Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc 2004)

Vì trong quá khứ tôi có chấp trước dính mắc vào “Tự ngã” của mình, trong sự tu luyện của tôi, tôi đã đặc biệt chú ý đến phương diện này. Tôi đã nhận ra trong khi học Pháp rằng tôi không nên chấp trước vào ích kỷ bản thân, tôi nên tìm ra chân ngã, bản chất thật của mình,

Tôi biết mình đã không tu luyện tốt – tôi có nhiều tư tưởng xấu và có nhiều chấp trước chưa hoàn toàn được loại bỏ. Phần lớn thời gian tôi có thể nhận ra những ý niệm xấu của tôi, bác bỏ chúng, không ngừng phản kháng lại chúng, và loại trừ chúng bằng chính niệm. Tuy nhiên, đôi khi tư tưởng của tôi trôi theo chúng mà không nhận ra rằng tôi đang làm theo chúng. Đôi khi tôi cố gắng chống lại chúng, nghĩ rằng chúng không phải là tôi. Nhưng sau đó tôi nghĩ: “Có phải những tư tưởng, ý niệm xấu này được tạo ra ở một chỗ nào đó trong đầu não tôi? Nếu chúng không phải là từ tâm của tôi, vậy chúng là những tư tưởng, ý niệm của ai?” Nó giống như là tôi đang lừa gạt bản thân mình. Sau đó tôi đã nhận ra rằng Sư Phụ đang cố để làm tôi nhận thức ra rằng thực sự thì chúng không phải là những tư tưởng, ý niệm của tôi và thay vào đó chúng đến từ “cái tôi” giả của tôi. Chúng là những quan niệm cũa người thường, nghiệp tư tưởng, sự can nhiễu bên ngoài, và những tư tưởng giàn xếp bởi cựu thế lực.

Chân ngã của tôi đến từ những không gian tầng cao hơn và được tạo ra bởi nguyên lý vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”, và do vậy phù hợp với những tiêu chuẩn ở tầng thứ đó. Tất cả những quan niệm con người mà tôi đã phát triển trong thế giới con người này là xấu và không thuộc về chân ngã của tôi. Chân ngã của tôi được cấu thành bởi những lạp tử vi quan và bản ngã hiện tại của tôi bị bao phủ trong nhiều tầng lớp vật chất dày đặc của thế giới con người, bao gồm những quan niệm và tư tưởng xấu của người thường. Trong sự tu luyện của tôi tôi nên loại bỏ chúng từng tầng lớp một. Chỉ khi làm như vậy chân ngã của tôi mới có thể hiện ra. Chấp trước vào danh, lợi, tình, và tiền bạc, nóng giận bực tức, sợ hãi, ghen tị tật đố và hoan hỉ thái quá đều không thuộc về chân ngã của tôi. Nhưng ngoài việc phủ nhận chúng, tôi nên làm hết sức mình để loại trừ chúng một cách mãnh liệt

Tôi đã ngộ ra rằng bất cư khi nào tôi không hành xử tốt trong tu luyện hàng ngày, đó đều là vì bản ngã giả của tôi đang ngự trị và chân ngã của tôi không kiểm soát được. Tôi có thể hành xử tốt khi chân ngã của tôi chiếm ưu thế và tôi có thể làm theo Pháp dạy bởi Sư Phụ. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về nó. Khi bạn không học Pháp tinh tấn, đó có phải là chân ngã của bạn không? Khi bạn không dậy sớm để tập công, đó có phải là chân ngã của bạn không? Khi bạn không thức dậy đúng giờ vào buổi tối để phát chính niệm, đó có phải là chân ngã của bạn không? Khi bạn không muốn làm sáng tỏ sự thật , đó có phải là chân ngã của bạn không? Và vân vân. Nó không phải là chân ngã của bạn. Bởi vậy, chúng ta nên luôn luôn tỉnh táo sáng suốt và phân biệt được giữa chân ngã và tự ngã giả tạo của chúng ta. Chỉ khi làm như thế chúng ta mới có thể từng bước trên con đường mà Sư Phụ đã an bài cho chúng ta dẫn dắt chúng ta về ngôi nhà nguyên thuỷ của chúng ta.

Vui lòng chỉ ra những gì chưa đúng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/23/180735.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/1/98580.html
Đăng ngày 2-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share