Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2008] Sư Phụ giảng trong “Luyện Công Vì Sao Không Tăng Công?” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất):
“Chư vị phải hướng nội mà tu và không thể hướng ngoại mà cầu” và “Luyện công không tăng công còn một lý do nữa. Đó là, không biết Pháp ở cao tầng, một người sẽ không thể thăng tiến trong tu luyện.”

Tôi đã từng có một vài suy nghĩ ẩn sâu về việc nhìn vào những vấn đề của người thường, nghĩ rằng tôi là một người tu luyện và đạo đức của người thường thì quá thấp. Cảm giác của tôi trộn lẫn với thất vọng.

Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng đây không phải là một thái độ tốt cho việc từ bi cứu người. Nếu trường năng lượng của tôi đủ mạnh và chân chính, tôi có thể ức chế bất kể cái gì bất chính. Tôi đã gặp nhiều người biểu hiện hành vi không chính vì tôi cũng có vấn đề tương tự hoặc thậm trí còn tệ hơn. Khi tôi có nhiều khó khăn về nhiều mặt, tôi thường có suy nghĩ của người thường. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu nhìn vào bên trong và hướng nội tu luyện, những thay đổi to lớn đã xảy ra. Tôi tin rằng đó là vì tất cả mọi điều đều được an bài cho đệ tử Đại Pháp.

Tôi cũng đã từng nghĩ rằng những từ về không biết Pháp ở cao tầng không có liên quan gì đến sự tu luyện cá nhân của tôi, vì tôi là một đệ tử Đại Pháp, đã học Đại Pháp căn bản của vũ trụ, và chỉ những người theo tiểu đạo thế gian mới có vấn đề này.

Sau đó, tôi đã nhận ra rằng mặc dù tôi có thể học Pháp bằng cả tâm hồn, nhưng nhận thức và hiểu biết của tôi vẫn còn rất nông cạn. Ví dụ, nó giống như là một nhiệm vụ hàng ngày phải kết thúc việc đọc một vài trang sách nhất định nào đó của quyển sách hoặc những bài giảng. Tôi thậm trí cảm thấy rằng tôi càng đọc nhiều tôi càng trở nên được “bảo vệ” từ Pháp, và như vậy tôi sẽ không gặp phải những vấn đề.

Nhưng bao nhiêu Pháp tôi đã thực sự tiếp thu được? Đôi khi tôi mệt mỏi và thỉnh thoảng tôi không thể đạt được tâm thanh tịnh khi đọc Pháp. Nếu tôi xử lý những vấn đề này và nhận ra rằng chúng là một hình thức can nhiễu khác, tôi sẽ có thể loại trừ can nhiễu đó. Nhưng nếu tôi không xử lý những vấn đề này, thì đó có phải là chủ nguyên thần của tôi đang học Pháp hay không? Nếu không, Pháp ở cao tầng sẽ không thể được hiển lộ cho tôi.

Tôi ngày càng hiểu rằng tu luyện là một vấn đề nghiêm túc. Những cố gắng trên bề mặt có thể chấp nhận được đối với những việc trong người thường, nhưng tu luyện chính là tu luyện tâm một người, chỉ là vấn đề cái tâm của người đó. Một người không thể che dấu trong tâm. Cũng vậy, loại trừ chấp trước không phải là thứ mà một người có thể lừa bịp gian lận.

Vui lòng chỉ ra những gì chưa phù hợp với Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/2/179547.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/1/98571.html
Đăng ngày 2-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share