[MINH HUỆ 20-10-2005] Gần đây có một vị mạo xưng là học viên Pháp Luân Công đang thâu thập chữ ký các học viên tại các vùng như Tứ Xuyên và Vân Nam. Người thâu thập chữ ký ấy bịa đặt rằng tự mình đã tìm được “Sư phụ của Sư phụ, Pháp Luân Thánh Vương chân chính”, rằng “Sư phụ của Sư phụ” “muốn chiêu nạp bốn vạn tám nghìn đồ đệ”, v.v. Những lời quỷ quái như thế. Một số học viên đã không suy xét kỹ và đã ký tên.

Khi Chính Pháp chưa kết thúc, lạn quỷ loạn Pháp vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn gây ra bức hại. Chỉ có đặc vụ của Trung Cộng và những kẻ do lạn quỷ khống chế mới dám công nhiên làm như những việc như trên hoặc làm những việc phá hoại. Các bạn đồng tu hãy suy xét kỹ: ghi danh ký tên các học viên như vậy có đúng là hợp với tu luyện không? Các bạn ký tên cho ai đọc? Có phải để tà ác chiểu theo đó mà tìm bắt các bạn?

Mong rằng các học viên nào đã bị lôi kéo vào sự kiện loạn Pháp này, nay chấm dứt lập tức việc phối hợp với đặc vụ trong cuộc bức hại này! Mong rằng các bạn hãy tĩnh tâm học Pháp, tự tỉnh ngộ ra, không được thuận theo tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp! Nay thông báo gấp như vậy.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/20/112841.html.

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/10/21/66097.html.

Đăng ngày:10-3-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share