Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2020] Một cư dân thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam trong Nhà tù Huệ Châu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Được biết, ở trong tù, bởi bà Tằng Tiểu Linh, 53 tuổi, đã nói với mọi người về Pháp Luân Công và từ chối lao động khổ sai, lính canh tù đã bắt bà phải nằm úp mặt xuống đất, với hai tay và hai chân bị xích vào những chiếc neo ở trên sàn nhà. Một lính canh bảo bà rằng: “Nếu bà nói về Pháp Luân Công, thì nói với sàn nhà ấy.”

Cảnh sát thẩm vấn chồng bà Tằng, tra hỏi về nơi bà cùng các học viên khác học những bài giảng của Pháp Luân Công, và nơi bà lấy tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ nói với chồng bà: “Nếu ông khai ra hết những thông tin đó, thì trong vòng một tháng chúng tôi sẽ thả vợ ông ra, bằng không, bà ta sẽ bị giam ba tháng.” Không rõ là chồng bà có làm theo hay không.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, cảnh sát đã theo gõi bà Tằng và hai lần đe dọa bà không được tiếp tục phân phát tài liệu Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/24/402879.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/3/183884.html

Đăng ngày 04-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share