Theo phóng viên của chúng tôi ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-3-2010] Bà Thang Vy Dân, 40 tuổi, là viên chức ghi danh tại Trung tâm Kịch Nghệ Thượng Hải.

Bà Thang chịu sự giam cầm, tẩy não, và bị ngược đãi tinh thần nhiều lần chỉ vì bà tập luyện Pháp Luân Công và nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Bà Thang bị giam trong một nơi tẩy não năm 2000, và bị buộc ly dị. Bà đã phải sống xa nhà, rày đây mai đó.

Năm 2007, Bà Thang lại một lần nữa bị nhốt trong một nơi tẩy não và không được thả ra cho đến tháng 9 năm 2008.

Vào tháng 12 năm 2008, bà Thang bị kết án một năm lao động cưỡng bức vì nói chuyện công khai với dân chúng về Pháp Luân Công. Bà bị giữ trong Trại lao động cưỡng bức Thanh Phố, nơi đây bà thường bị biệt giam để cố “chuyển hóa” bà. Bà chịu sự ngược đãi tinh thần.

Có lẽ bà Thang bị buộc dùng những thuốc lạ, vì bà bị tình trạng tinh thần hỗn loạn từ khi bà được thả ra từ trại. Khi được thả ra, bà vô cùng yếu đuối. Ông chủ của bà không muốn nhận lại bà, nhưng các chính quyền cao cấp buộc bà chủ phải nhận bà. Bà bây giờ đang nghỉ bệnh dài hạn ở nhà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/29/220629.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/4/115881.html
Đăng ngày 19-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share