[MINH HUỆ 7-3-2010]

Bà Lưu Ngọc Hiệp chết tại Huyện Thái Hòa, Tỉnh An Huy

Bà Lưu Ngọc Hiệp sống tại làng Tiểu Lý Doanh, nhóm Bát Lý Khương, Trấn Tam Áp, Huyện Thái Hòa, Tỉnh An Huy. Ngày 21 tháng 5 năm 2009, bà bị bắt bởi viên chức Lý Hổ từ Sở cảnh sát Trấn Tam Áp khi bà đang phát tài liệu giảng thanh chân tướng cùng với các đồng tu là bà Khương Tú Mẫn và bà Tôn Tú Vân. Họ bị mang đến Sở cảnh sát Tam Áp. Nước da của bà Lưu đen tím là kết quả của thiếu dưỡng khí trong máu tạo bởi bệnh tim của bà. Sau ba ngày cảnh sát sợ rằng bà chết tại sở cảnh sát, vì vậy họ quyết định thả bà ra. Tuy nhiên, họ đòi 1,000 nhân dân tệ từ gia đình bà trước. Bà Khương Tú Mẫn và bà Tôn Tú Vân bị mang đến Trung tâm giam giữ Huyện Thái Hòa.

Cảnh sát địa phương không bao giờ để cho bà Lưu yên ổn, và họ đòi bà nộp kết quả khám sức khoẻ của bà, và hăm dọa đưa bà đến trại giam bất kỳ lúc nào. Bà Lưu bị ngược đãi trầm trọng cả thể chất lẫn tinh thần, và toàn thân bà bị sưng lên. Bà chết ngày 6 tháng 11 năm 2009.

Bà Bạch Xuân Hoa chết tại Thành phố Thiên Tân

Bà Bạch Xuân Hoa, khoảng 65 tuổi, sống gần Cộng đồng Đinh Tự Cô, Quận Hồng Kiều, Thành phố Thiên Tân. Bà bị bắt vào tháng 11 năm 2007 trong khi đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Cảnh sát lục soát nhà bà, lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà, và kêu án bà một năm trong trại lao động cưỡng bức. Dù bà được thả ra vào cuối 2008, cảnh sát liên tục quấy nhiễu bà. Bà chết vào chiều ngày 5 tháng 8 năm 2009.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/7/218793.html#103623554-2

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/3/20/115456.html

Đăng ngày 29-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share