Bài của Zhang Yun

[MINH HUỆ 15-03-2010] Ngày 13-03-2010, Trung tâm phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Toronto đã tổ chức một hoạt động tại khu phố Tàu để ủng hộ 70 triệu người Hoa đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các tình nguyện viên của Trung tâm phục vụ thoái đảng và các học viên Pháp Luân Công giơ lên các biểu ngữ và các tấm bảng để phời bày các tội ác của ĐCSTQ đã làm chống lại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ kêu gọi người Hoa thoái ĐCSTQ.

2010-3-15-toronto-tuidang-01--ss.jpg

Biểu tình ở khu phố Tàu của Toronto để ủng hộ 70 triệu người thoái ĐCSTQ

Bà Lý, người nhập cư đến Canada từ Thiên Tân, sống ở khu phố Tàu. Bà đã đồng tình với những gì đã đọc trong cửu bình bởi vì bà vẫn nhớ các phong trào chính trị bà đã trải qua ở Trung Quốc.

Bà Lý nói với một học viên rằng bà ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bởi bà đã xúc động với những hành động của họ. Bà Lý nói:” Các bạn đã làm điều này trong nhiều năm. Nó không dễ dàng để kiên trì làm những hoạt động này. Tôi đã bắt đầu chấp nhận các tờ rơi mà các bạn phát. Tôi đã đọc chúng và tin những gì họ nói là sự thật. Giờ tôi muốn đọc những thông tin mới trên các tờ rơi của các bạn mỗi khi tôi đến.

Sau khi tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công thường xuyên hơn, bà Lý nói bà nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Công tốt bụng và dễ mến.

Ông Clement Rodrigo là phụ trách của Cộng đồng Liên minh Đông Nam Á. Tại cuộc biểu tình, ông cho rằng chính quyền Trung Quốc sợ các nhóm bất đồng chính kiến và do đó đã đàn áp họ.

Ông Clement Rodrigo phát biểu: ” Đối với tôi, Pháp Luân Công là một nhóm rất ôn hòa. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại sợ họ, và cố gắng để vu khống và thậm chí là giết họ.

Ông Rodrigo đã quan tâm về những gì đã xảy ra gần đây đối với các học viên Pháp Luân Công ở Pháp. “Tôi biết chính quyền Trung Quốc đã quấy rối các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ họ trên thế giới. Tôi muốn cho nhiều người hơn nữa biết về điều đó.

Ông Rodrigo nói:” Tôi biết những giá trị của họ và những gì họ rèn luyện là có lợi ích cho xã hội.”

2010-3-15-toronto-tuidang-02--ss.jpg

Ông Su Ming

Ông Su Ming, phó chủ tịch của Liên bang Canada cho một Trung Quốc dân chủ, đã phát biểu ở cuộc biểu tình rằng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã trở thành một xu hướng không thể ngăn cản. Ông Su phát biểu: “Để giải thể chế độ Cộng sản không còn chỉ là một mong muốn. Chế độ đã đến lúc kết thúc.”

Ông Su kết luận:” Tôi đánh giá cao và khâm phục lòng trung thực của 70 triệu người Hoa đã có đạo đức và công lý trong trái tim họ để thoái ĐCSTQ. Những gì họ đã làm là hành động để cứu đất nước.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/15/219866.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/3/17/115400.html

Đăng ngày 18-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share