[MINH HUỆ 01-01-2010] Vào ngày 31/12/2009, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Kyushu, Nhật Bản, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên đã cầm biểu ngữ có ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm ôn hòa” và “Hãy dừng việc đàn áp Pháp Luân Công”.

2009-12-31-jpfugang--ss.jpg
Biểu ngữ của các học viên

Các học viên đã bầy tỏ rằng ngày càng có nhiều người đang nhận thức ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và ngày càng có nhiều người đang đứng lên phản đối cuộc bức hại. Họ kêu gọi người Trung Quốc hãy thức tỉnh và thoái khỏi ĐCSTQ để có được một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/1/215482.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/1/3/113576.html
Đăng ngày: 05-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share