Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2019] Tính đến cuối năm 2019, tại thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, có ít nhất 31 học viên Pháp Luân Công bao gồm 12 nam và 19 nữ, vẫn đang bị cầm tù vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

11 học viên nam bị giam tại Nhà tù Số 4 Xích Phong là: Lưu Thành, Tề Hồng Thụ, Hoàng Á Đức, Từ Điện Lâm, Dương Phúc Điền, Trương Chí Giang, Cổ Bân, Ngô Cảnh Cương, Trì Hải Long, Chu Quốc Trí và Giang Học Nông.

Ông Cát Hiểu Đông bị chuyển qua nhiều nhà tù. Hiện nơi ở của ông vẫn đang điều tra.

19 nữ học viên đang bị giam tại Nhà tù nữ Thành phố Hô Hoà Hạo Đặc là: Dương Lệ Dung, Vương Kim Vinh, Trương Ngọc Mai, Lý Thải Hà, Phan Lệ Quyên, Vương Tú Phương, Triệu Quế Xuân, Dương Thúy Linh, Nhạc Thục Hà, Vương Diễm Hân, Nhậm Tố Hương, Triệu Xuân Hà, Lý Ngọc Phân, Đoạn Học Cầm, Lý Ngọc Lam, Phạm Thục Phương, Trần Dực Phi, Thịnh Tú Hoàn, Lý Thải Chi.

Chín học viên ở khu Nguyên Bảo Sơn. Đặc biệt, bà Nhậm Tố Hương bị kết án tám năm tù và bà Phan Lệ Quyên bị kết án bảy năm tù.

Tám học viên bị cầm tù là từ Ba Lâm Tả Kỳ, gồm ông Ngô Tỉnh Cương bị kết án sáu năm, ông Cổ Bân và ông Trì Hải Long bị kết án năm năm.

Các học viên khác đang thụ án tù dài là: bà Dương Lệ Dung ở khu Hồng Sơn với tám năm tù; ông Từ Điện Lâm và ông Tề Hồng Thụ, cả hai đều ở khu Tùng Sơn bị kết án bảy năm và sáu năm rưỡi.

Tại Nhà tù Số 4 Thành phố Xích Phong, các tù nhân đã nhúng những chiếc bánh hấp vào phân và bức thực các học viên nhằm ép họ viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Các học viên ở Nhà tù nữ Hô Hoà Hạo Đặc bị đánh đập, cấm ngủ và sốc điện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/22/397328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/7/182066.html

Đăng ngày 16-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share