[MINH HUỆ 31-3-2005] (Phóng viên Minh Huệ báo cáo từ Trung Quốc Đại Lục) Bắt đầu từ 8:30 tối ngày 29 tháng 3 năm 2005, chương trình thông thường trên nhiều kênh truyền hình TV tại thành phố Tể Nam tỉnh Sơn Đông đã bị ngắt, và chương trình Cửu bình về Đảng Cộng sản đã được phát. Chương trình kêu gọi các thành viên Trung Cộng, những ai còn có lương tâm thì thoái khỏi Trung Cộng. Các công dân thành phố Tể Nam nói rằng chương trình được chiếu hơn 10 phút. Một vài người xem TV thành phố Tể Nam nào đã đọc cửu bình nói rằng họ muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người ngay thẳng đã xen vào kênh truyền hình TV.

Từ khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên công bố cửu bình về Đảng Cộng sản rộng rãi vào tháng 11 năm 2004, gần 600.000 người đã xuyên qua sự phong toả trên Internet để truy cập vào trang Web Thời báo Đại Kỷ Nguyên “Thoái Đảng” (https://tuidang.dajiyuan.com) để công bố thông báo thoái đảng khỏi Trung Cộng, Đoàn và Đội (Các tổ chức liên quan đến Đảng). Số lượng người công từ bỏ tăng nhanh hàng ngày.

Theo một báo cáo, một số lượng lớn các thông cáo thoái đảng cũng đã xuất hiện tại các bảng thông báo trên đường phố và trong hành lang của các trụ sở tại thành phố Cát Lâm, thành phố Đại Liên và các nơi khác. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các công dân cuả thành phố Tế Nam nhận được các thông tin thoái đảng từ chương trình truyền hình.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/31/98589.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/1/59094.html.

Dịch ngày 2-4-2005, đăng ngày 3-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share