[MINH HUỆ 20-10-2005] Vào tháng 7-2004, tại điểm du lịch Ngọc Độ Sơn (Yu Du Shan), Bắc Kinh, có lần xuất hiện một biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” rất nổi trội, làm tà ác hoảng sợ.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/20/87035.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/21/53689.html.

Dịch và đăng ngày 3-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share