[MINH HUỆ 15-10-2004] Vào ngày quốc khánh —1-10-2004— các học viên Pháp Luân Công tại một tỉnh vùng đông bắc Trung Quốc đã phát tán rất nhiều tư liệu giảng rõ chân tượng. Những tấm hình sau là một số trong những biểu ngữ được treo/dán trên các đường phố. Có câu thơ rằng:

Nhất niệm chính hành ngự thanh phong,
Đạp diệt tà lãng triển trường anh;
Vạn lộ hành lai vạn lộ ngữ,
Cẩn ký Sư ngôn cứu thương sinh!

Tạm dịch:

Một niệm chính hành, cưỡi gió mát,

Đạp làn sóng ác, hiển anh minh;

Bay qua vạn nẻo, vạn biểu ngữ,
Nhớ kỹ lời Thầy, cứu chúng sinh.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/15/86679.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/16/53510.html.

Dịch và đăng ngày 3-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share