[MINH HUỆ 31-3-2005]

A. Các biểu ngữ, tài liệu giảng chân tượng tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông:


Dán tư liệu giảng chân tượng ngoài phố


Giảng chân tượng mặt đối mặt


Người qua đường đang đọc tư liệu

B: Tư liệu giảng chân tượng tại địa khu Phụ Tân tỉnh Liêu Ninh:

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/31/98557.html.

Dịch và đăng ngày 13-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share