[MINH HUỆ 17-2-2005]

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/17/95672.html.

Dịch và đăng ngày 13-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share