Giúp đỡ bảo vệ cho đài truyền hình không bị chính phủ kiểm duyệt phát sóng cho nhân dân Trung quốc

Ngày 6 tháng 4 năm 2005

Các đồng nghiệp thân mến,

Đài truyền hình tiến bộ có cơ quan tại Hoa kỳ, đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), là một đài truyền hình Hoa ngữ độc lập duy nhất với một số lượng người xem rất đông tại Trung quốc. NTDTV đã phát sóng đến hàng triệu địa thu hình vệ tinh khắp nơi tại Trung quốc với nhiều chương trình, ý kiến độc lập, không theo tuyên truyền của Trung Quốc. Những chương trình độc lập như thế, bao gồm tin tức và các chương trình với nội dung văn hoá và giải trí, đã giúp cổ động cho tự do và dân chủ.

Không may thay, Eutelsat, một công ty vệ tinh tại Paris, Pháp, đang phát sóng cho đài NTDTV vào khu vực Châu Á, đã rõ ràng là bị áp lực từ chính phủ Trung quốc, không phát sóng những chương trình không bị kiểm duyệt và đôi khi phê bình Trung quốc. Eutelsat đã thông báo cho NTDTV rằng họ sẽ không phát sóng cho NTDTV vào Châu Á kể từ ngày 15-4-2005. Nếu Eutelsat thật sự không phát sóng cho NTDTV, thì họ đã giúp cho chính quyền Trung quốc, một trong những nước có vi phạm nhân quyền và quyền tự do ngôn luận cao nhất trên thế giới, thật sự kiểm duyệt và ngăn cản những tin tức, chương trình mà đáng lẽ nhân dân Trung quốc cần được biết đến. Hiện nay tất cả các công ty truyền thông phát sóng vào Trung quốc, tất cả các tin tức, chương trình đều bị chính quyền Trung quốc kiểm duyệt, và những công ty tư nhân này, vì quyền lợi của họ, đã làm đúng lời dạy và không dám làm phiền nhóm độc tài Bắc kinh.

Hiện nay, có hơn 400 hợp đồng về vệ tinh của chính phủ Hoa kỳ với Eutelsat. Chúng ta không lý do gì sử dụng tiền đóng thuế của nhân dân Hoa kỳ tài trợ cho các công ty vệ tinh mà không dám đứng lên vì tự do ngôn luận, và thay vào đó lại phân biệt, kỳ thị để lấy lòng với chế độ độc tài và chống lại các cơ quan ngôn luận biết tôn trọng tự do ngôn luận.

Làm ơn ký vào lá thư đính kèm để gởi cho tổng thống Bush, yêu cầu ông ta dùng quyền lực của Hoa kỳ để yêu cầu Eutelsat tiếp tục phát sóng những chương trình truyền hình có tính cách tự do này vào Trung quốc. Một lá thư ủng hộ tiếp tục chương trình này đã được gởi đi cho Chủ tịch công ty Eutelsat, với hơn 65 chữ ký của thành viên trong Quốc hội Cộng đồng chung Châu Âu.

Làm ơn liên lạc với George Phillips tại văn phòng Dân biểu Chris Smith (số điện thoại 53765), để ký vào thư này. Hạn chót để ký vào là trưa ngày thứ Hai, ngày 11 tháng 4 năm 2005.

Thân chào,

CHRISTOPHER H. SMITH
Dân biểu Quốc hội Hoa kỳ

TOM LANTOS
Dân biểu Quốc hội Hoa kỳ

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/4/7/59353.html.

Dịch và đăng ngày 13-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share