[MINH HUỆ 17-4-2005]


Những dòng chữ trên tường tại một ngôi chợ tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc: “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”, “Chân Thiện Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/17/99854.html.

Dịch và đăng ngày 21-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share