Bài của Trần Di Văn

[MINH HUỆ 12-4-2005] Phó tổng thống Đài Loan, bà Lã Tú Liên, đã tham dự “Trại Hướng dẫn Sức khoẻ Dân sinh” do Hội Vệ sinh Sức khoẻ Công Cộng tổ chức vào buổi chiều ngày 10-4-2005, và đã tham gia học bài tập công thứ nhất trong toàn bộ năm bài tập công của Pháp Luân Công.


Ảnh: Phó tổng thống Đài Loan, bà Lã Tú Liên, đang tập bài tập công thứ nhất (bà Lã là người trong ảnh ở bên phải).

Bà phó tổng thống tin rằng một trong những trách nhiệm của mỗi con người là giữ gìn sức khoẻ cá nhân, và sức khoẻ cá nhân là khoẻ mạnh toàn diện cả “thân-tâm-linh”. Trong ba năm tới, bà phó tổng thống Lã Tú Liên và tổng thống Trần Thuỷ Biển sẽ tích cực vận động cộng đồng giữ gìn sức khoẻ với ba điểm: “Dân sinh lành mạnh, Xã hội lành mạnh, Địa cầu lành mạnh.”

Sau bài thuyết trình của mình, bà Lã đã nghe những khách mời nói về các đề xuất liên quan đến chính sách sức khoẻ cộng đồng. Sau đó, theo sự thu xếp của bên tài trợ, ông Hồng Cát Hoằng, bí thư trưởng Học Hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, đã lên trình bày và biểu diễn các bài tập công của Pháp Luân Công. Bà phó tổng thống Lã Tú Liên cùng với hơn 150 khách mời đã học bài tập công thứ nhất.

Ông Hồng Cát Hoằng, trước đây từng làm trưởng hội Hội Thái Cực Quyền Dương Gia, kể rằng ông vốn rất quan tân đến võ thuật ngay từ còn trẻ. Sau khi học nhiều gia phái Thái Cực Quyền, như Trần Thức, Trương Gia, và Dương Gia, ông nhận ra rằng Thái Cực Quyền hiện đại chỉ nhắm vào các động tác, nhưng cái tinh tuý bên trong thì không còn được truyền dạy.

Bản thân ông Hồng trước đã từng làm trưởng lão giáo hội trong nhà thờ. Sau nhiều năm theo đuổi những môn tu tập và tôn giáo, ông hiểu ra rằng khi nhìn thật sâu vào trong thì đạo đức và vị tha là những gì quan trọng nhất.

Bài số một trong năm bài tập công của Pháp Luân Công, với các động tác căng và chùng luân phiên, có thể khai mở trăm mạch trong thân thể, khiến năng lượng thông suốt khắp thân. Bài tập đơn giản dễ học, cũng không có ràng buộc đặc biệt về thời gian, địa điểm, rất phù hợp với cuộc sống con người hiện nay.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/12/99411.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/4/13/59580.html.

Dịch ngày 15-4-2005, đăng ngày 21-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share