Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2019] Có ít nhất 24 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, và hai người nhà không tập Pháp Luân Công của họ đã bị bắt ngày 19 tháng 7 năm 2019, một ngày trước ngày kỷ niệm 20 năm bắt đầu cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này.

Trong tháng 7 năm 2019, một số cuộc bắt giữ tập thể khác đối với các học viên Pháp Luân Công cũng đã được báo cáo diễn ra ở các tỉnh Tứ XuyênHà BắcSơn Đông và Liêu Ninh.

Những cuộc bắt giữ học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cát Lâm bắt đầu từ 2 giờ sáng ngày 19 tháng 7. Ở huyện Vĩnh Tế, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đã chờ sẵn bên ngoài nhà các học viên từ đêm hôm trước. Một tài xế taxi nói rằng cảnh sát trả tiền cho anh ta để chờ ở ngoài nhà của một học viên vào nửa đêm để họ có thể bắt anh ấy vào buổi sáng.

Cảnh sát trèo qua hàng rào nhà ông Tống Đức Mạn vào 2 giờ sáng và bắt ông.

Một nửa số học viên bị bắt cũng bị lục soát nhà và bị tịch thu các tài liệu về Pháp Luân Công và máy tính.

Vợ ông Trần Kế Hải và chồng bà Vương Ngọc Bình, cả hai đều không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt khi cảnh sát đưa người nhà của họ đi.

Chồng bà Vương đã được trả tự do. Hiện chưa rõ là vợ ông Trần có còn bị giam giữ hay không.

Khi bà Triệu Ngọc Cầm, ngoài 70 tuổi, khuyên những cảnh sát đang lục soát nhà bà không nên tham gia vào cuộc bức hại, một trong số họ nói: “Tôi chỉ nghe theo Đảng thôi. Tôi sẵn sàng làm ngay cả khi tôi gây ra báo ứng.”

Tải danh sách 24 học viên tại đây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390432.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178596.html

Đăng ngày 02-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share