Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2019] Ngày 10 tháng 5 năm 2019, bà Vương Hiểu Oanh mãn hạn án tù ba năm rưỡi trong Nhà tù Nữ Tân Cương. Bà đã bị cầm tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

La Lệ Bình, một nhân viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật Cao Tuyền ở thành phố Khuê Truân, Tân Cương cũng là quê của bà Vương và hai người của Văn phòng Tư pháp Thị trấn Cao Tuyền đã bắt giữ bà Vương trước khi chồng của bà tới nơi. Bởi vậy, chồng và con của bà Vương chỉ kịp thoáng nhìn thấy bà trong lúc họ đẩy bà vào xe đưa đi.

Sau đó, chồng bà Vương nhận được một hóa đơn của trung tâm tẩy não địa phương yêu cầu ông trả tiền cho các bữa ăn của bà ở đó. Trên hóa đơn chỉ ra rằng nếu ông từ chối trả tiền thì họ sẽ ngừng cung cấp thức ăn cho bà Vương. Chỉ khi đó ông mới biết vợ mình đã bị chuyển đến trung tâm tẩy não để tiếp tục bức hại.

Chồng bà Vương cũng xác nhận rằng hàng chục học viên Pháp Luân Công cũng bị giam giữ tại trung tâm tẩy não này. Hàng ngày, họ bị buộc phải xem những video vu khống Pháp Luân Công. Ngoài ra còn có một số chuyên gia tâm lý thường xuyên nói chuyện với các học viên và cố gắng buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Theo chồng bà Vương, trung tâm tẩy não này nằm trong trại tạm giam 123 Đoàn (hiện tại không còn tồn tại). Ngoài các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính kiến khác, những người theo tín ngưỡng khác nhau, dân oan và người Duy Ngô Nhĩ cũng bị giam giữ tại đó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390244.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178585.html

Đăng ngày 29-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share